ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. Став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2663/2022 од  29. Марта 2022. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Радна места која се попуњавају:

  1. Радно место за стандарде и регистре у области предшколског и основног образовања и васпитања, разврстано у звање саветник, у Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање, Група за правне послове у предшколском и основном образовању и васпитању – 1 извршилац.
  2. Радно место за администрацију сервиса е-Науке, разврстано у звање саветник, у Сектору за дигитализацију у просвети и науци, Група за е-Науку- 1 извршилац.
  3. Радно место за финансијско-материјалне послове, разврстано у звање саветник, у Сектору за финансије, Одељење за обављање финансијско материјалних послова – 1 извршилац
Преузмите документа
Loading