ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Енергетска санација ОШ „Војвода Мишић“ у Пецкој

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је средства за финансирање радова на енергетској санацији зграде ОШ “Војвода Мишић” у Пецкој, на основу Споразума о зајму потписаног између Републике Србије и Немачке развојне банке – KfW, а у оквиру финансијске сарадње Републике Немачке са Републиком Србијом, кроз имплементацију пројекта „Енергетска ефикасност у јавним зградама“.

У зграду ОШ “Војвода Мишић” у Пецкој инвестирано је 508.425,04 евра у радове на термоизолацији фасаде са заменом олука, на замени фасадне столарије и браварије уз дозиђивање парапетних зидова, на изради новог спољашњег бетонског степеништа и надстрешнице над улазом, на замени кровног покривача изнад школске кухиње и трпезарије, на адаптацији санитарних чворова у згради школе, на замени подних облога у холовима и ходницима, на уградњи савремене LED расвете и противпаничног осветљењa, на претварању постојећег помоћног објекта у котларницу са оставом за сечку, на инсталирању нових котлова на дрвену сечку/пелет, на уградњи система за централну регулацију температуре разводне воде, на уградњи пумпи са променљивим протоком воде и радијаторских вентила са термостатским главама и замени калориферског грејања фискултурне сале  и кухиње радијаторским грејањем.

Општина Пецка је учествовала са око 64.300 евра кроз финансирање радова на реновирању кухиње, адаптацији фисклутурне сале, постављању громобранске инсталације, уградњи видео надзора и кречењу целе школе.

Loading