ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ЕУРЕКА ПРОГРАМ

ЕУРЕКА је европска међувладина иницијатива, у којој Република Србија активно учествује као пуноправна чланица од 2002. године. У ЕУРЕКА иницијативи, поред 41 пуноправне земље чланице (27 земаља ЕУ, Северна Македонија, Исланд, Израел, Монако, Црна Гора, Норвешка, Русија, Сан Марино, Швајцарска, Турска, Украјина и Велика Британија), учествују и: Албанија и Босна и Херцеговина са својим информативним пунктовима, Јужна Кореја као земља партнер и Аргентина, Канада, Јужна Африка и Чиле, као придружене чланице. Свака од наведених земаља има своју националну процедуру и програмску шему финансирања по којима финансира национално учешће у међународним ЕУРЕКА истраживачко-развојним пројектима. Информације о ЕУРЕКА програму и пројектима доступне су на линку: https://www.eurekanetwork.org/

Основни програмски принцип ЕУРЕКА иницијативе подразумева да организације-реализатори пројекта из свих земаља–учесница слободно одлучују о формулисању, реализацији и финансирању ЕUREKA пројекта.  ЕУРЕКА бренд може добити пројекат који испуњава следеће међународне услове:

  • да има цивилну намену;
  • да се реализује кроз учешће најмање две независне партнерске организације-реализатора, из најмање две земаље чланице ЕУРЕКА иницијативе;
  • крајњи циљ пројекта мора бити развој новог или побољшаног производа, технологије или услуге;
  • да је руковођен потребама привреде.

AKТ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ОДОБРЕНИХ У ОКВИРУ ЕУРЕКА ПРОГРАМА

Контакт особа за додатне информације
Снежана Омић
Нацонални координатор за Еурека програм у Србији
Е-маил: snezana.omic@prosveta.gov.rs


 

 

 

https://prosveta.gov.rs/javni-poziv-za-finansiranje-eureka-projekata-u-2019-godini/


https://prosveta.gov.rs/javni-poziv-za-finansiranje-eureka-projekata-za-2018-godinu/ОБАВЕШТЕЊЕ

о одабиру Еурека пројекта за финансирање по Заједничком јавном позиву за Еурека пројекте у дунавском региону из 2015. године, јун 2016. године

Обавештавају се сви ученици Јавног позива за финансирање Еурека пројеката, а у вези са Заједничким јавним позивом за Еурека пројекте у дунавском региону, који је био објављен у периоду од 9. марта до 17. јуна 2015. године, да је на одржаним Трећим састанцима националних координатора и високих Владиних представника Еурека програма током Шведског председавања, који су одржани од 21-23. јуна 2016. године у Стокхолму, за финансирање одобрени пројекти: Е!9992 PF+EcoExtrusions, Е!9944 DANSPLAT, Е!9991 CADA, Е!9982 NANORADIOMAG и Е! 9983 PF+WeldCorrosion, на основу позитивних евалуација свих земаља учесница у наведеним пројектима.

Србија је у складу са финансијском расположивошћу буџетских средстава и ранг листом формираном на основу националних евалуација,  усаглашавањем исте са националним ранг листама Мађарске, Хрватске, Словачке, Бугарске и Босне и Херцеговине, донела одлуку о финансирању Еурека пројеката одобрених за финансирање по овом позиву.

Листа одобрених Еурека пројеката са српским учешћем на  Трећим састанцима националних координатора и високих Владиних представника Еурека програма током Шведског председавања:

Serbia

E! 9992 PF+ EcoExtrusions The Aim Of This Project Is To Establish A Reliable

Manufacturing Procedure For The Eco-Friendly Aa6026 Alloy

Extrusions, And Develop A Product That Would Meet

Requirements Of High Strength And Improved Toughness,

Good Machinability, Corrosion Stability, Anodizing Response

And Weldability.

Contact Member 60% Serbia

Participating Member 40% Bosnia-Herzegovina

Total 100%

 

Serbia

E! 9944 DANSPLAT The Project Is Aimed At The Development Of A Software

Platform For A Range Of Voice Applications For Smartphones

In The Languages Of The Danube Region. A Range Of User

Categories, Including National Minorities And The Disabled, Will

Be Able To Use Efficient Voice Interfaces In Their Mother

Tongues.

Contact Member 54.91% Serbia

Participating Member 29.52% Hungary

Interested 0% Slovak Republic

Participating Member 15.57% Croatia

Total 100%

 

Serbia

E! 9982 NANORADIOMAG Water-Based Series Of Magnetic Nanoparticles

Coated/Embedded Into Polymers And Other Organic Materials

Will Be Designed And Produced. They Can Be Used As Agent

For Mri And Magnetic Hyperthermia Applications As Well As

Functionalised With Radionuclides For Potential Using In

Radionuclide Therapy.

Contact Member 50% Serbia

Participating Member 50% Slovak Republic

Total 100%

 

E! 9983 PF+ WeldCorrosion Main Focus Of This Project Is Definition Of Appropriate Welding

Technology Of Sa 387 Gr. 91 Thick Steel Plates Considering

Conditions Of Elevated Temperatures And Pressure,

Accompanied By Corrosive Environment. Welded Elbows For

The Steam Pipelines, Made Of Steel Sa 387 Gr 91.

Contact Member 60% Serbia

Participating Member 40% Bosnia-Herzegovina

Total 100%

 

Serbia

E! 9991 CADA To Develop Computer Aided System, Assistant Diagnostic Tool

For Automated Malignant Diseases Diagnostics Based On

Information Obtained From Multiple Sources

Contact Member 70% Serbia

Participating Member 30% Bulgaria

Total 100%


ОБАВЕШТЕЊЕ

о одабиру Еурека пројекта за финансирање по Заједничком јавном позиву за Еурека пројекте у дунавском региону из 2015. године

Обавештавају се сви ученици Јавног позива за финансирање Еурека пројеката, а у вези са Заједничким јавним позивом за Еурека пројекте у дунавском региону, који је био објављен у периоду од 9. марта до 17. јуна 2015. године, да је на одржаним Другим састанцима националних координатора и високих Владиних представника Еурека програма током Шведског председавања, који су одржани од 8-10. марта 2016. године у Малмеу, за финансирање одобрен пројекат Е!9906 COMPLANT на основу позитивних евалуација свих земаља учесница: Немачке, Пољске, Црне Горе и Србије.

Поступак за одабир Еурека пројеката по овом позиву није окончан,  јер земље дунавског региона, које су учествовале у позиву: Мађарска, Румунија, Словачка и Босна и Херцеговина, нису завршиле поступак националних евалуација. Србија ће у складу са финансијском расположивошћу буџетских средстава и ранг листом формираном на основу националних евалуација,  усаглашавањем исте са националним ранг листама Мађарске, Румуније, Словачке и Босне и Херцеговине, донети одлуку о финансирању преосталих Еурека пројеката одобрених за финансирање по овом позиву,  у следећем року, односно у  другој половини јуна 2016. године.

Loading