ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Факултетске дипломе из Србије валидне

Валидност факултетских диплома стечених у Србији се не доводи у питање и не зависи од чланства Србије у Европској асоцијацији за осигурање квалитета у високом образовању (ЕНQА).

Године 2012. бивши КАПК је изабран за пуноправног члана ЕНQА, а 2017. године стављен у статус „под праћење“ како би се уочени недостаци у примени Европских стандарда исправили. НАТ као правни следбеник бившег КАПК наследио је овај статус.

Промењени су правилници и стандарди да би се отклониле примедбе због којих је бивши КАПК стављен у статус члана под надгледањем. Успостављене су независне петочлане рецензентске комисије које чине три професора, стручњак из праксе и студент. На тај начин кључна улога у акредитацији високошколских установа и студијских програма дата је рецензентским комисијама.

Приликом доношења одлуке Комисија за акредитацију не би требало да промени мишљење рецензентске комисије, сем ако није реч о кршењу закона, а до сада није било таквих случајева, истиче проф. Јелена Кочовић, директорка Националног акредитационог тела (НАТ)

НАТ је отклонио све  уочене недостатке у циљу задржавања пуноправног чланства у ЕНQА, да би у потпуности интегрисали систем високог образовања у Србији са системом у европском простору, поштујући стандарде прописане од стране ЕНQА.

НАТ је у октобру 2019. године имао спољашњу проверу четворочлане комисије рецензената ЕНQА и уверени смо да је НАТ добро представио своје досадашње резултате. У протеклих годину и по дана урађено је много на формирању нове методологије за акредитацију и спољашњу проверу квалитета. Да би доказали да не само да смо формирали нову методологију већ и да је примењујемо у пракси ЕНQА је тражила од нас да пре њиховог доласка у спољашњу проверу НАТ, документујемо да смо спровели поступак акредитације бар пет високошколских установа  односно студијских програма по тој методологији, наглашава проф. Кочовић.

За потребе представљања примене новог система акредитације по новој методологији рецензентском тиму ЕНQА спроведен је поступак акредитације студијских програма следећих високошколских установа: Универзитет Сингидунум, Електротехнички факултет Београд, Електронски факултет Ниш, Машински факултет Београд, Факултет организационих наука Београд, Математички факултет Београд и Факултет инжењерских наука Крагујевац. Универзитет Сингидунум је први у марту поднео захтеве за акредитацију својих студијских програма, од којих су два акредитована  у јуну. Остали наведени факултети су поднели захтеве за акредитацију студијских програма крајем јуна, и ти студијски програми акредитовани су почетком октобра. Нова методологија је омогућила значајно повећање ефикасности спровођења поступака акредитације. Имајући у виду да су наведене установе предале уредну и озбиљно припремљену документацију, већина студијских програма свих ових установа је акредитована у року од приближно три месеца. Треба нагласити да рецензентски тим ЕНQА није имао ниједну примедбу на ове спроведене акредитације, истиче проф. Кочовић.

Loading