Актуелности - Министарство просвете, науке и технолошког развоја https://prosveta.gov.rs/vesti/ Tue, 05 Dec 2023 13:49:54 +0000 sr-RS hourly 1 https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2021/09/favicon-1.svg Актуелности - Министарство просвете, науке и технолошког развоја https://prosveta.gov.rs/vesti/ 32 32 Објављени ПИСА резултати – напредак у читању, науци и математици у односу на 2018. годину https://prosveta.gov.rs/vesti/objavljeni-pisa-rezultati-napredak-u-citanju-nauci-i-matematici-u-odnosu-na-2018-godinu/ Tue, 05 Dec 2023 13:46:39 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=84317 ПИСА (Programme for International Student Assessment – PISA) је програм међународне евалуације образовних постигнућа који реализује ОЕЦД са партнерима. Програм систематски прати ниво функционалне писмености који достижу петнаестогодишњи ученици у области математике, природних наука и разумевања прочитаног. Основни циљ је да се испита у којој су мери млади оспособљени да разумеју и користе дате информације […]

Чланак Објављени ПИСА резултати – напредак у читању, науци и математици у односу на 2018. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
ПИСА (Programme for International Student Assessment – PISA) је програм међународне евалуације образовних постигнућа који реализује ОЕЦД са партнерима. Програм систематски прати ниво функционалне писмености који достижу петнаестогодишњи ученици у области математике, природних наука и разумевања прочитаног. Основни циљ је да се испита у којој су мери млади оспособљени да разумеју и користе дате информације приликом решавања релевантних проблема из свакодневног живота.

ПИСА се спроводи од 2000. године у трогодишњим циклусима. Србија је први пут учествовала у ПИСА истраживању 2003. године и до сада је то чинила пет пута.

У истраживању 2022. године учествовало је око 690.000 ученика из 81 земље/економије. Они су представљали око 29 милиона петнаестогодишњих ученика у школама из 81 земље/економије. Из Србије, учествовало је 6.413 петнаестогодишњих ученика из 183 школа и решавало тестове читалачке, математичке, научне писмености и креативног мишљења. Тренутно су доступни резултати за когнитивне домене, док ће резултати из креативног мишљења бити познати на пролеће 2024. године.

Србија се у читању и науци налази на 40. месту, а у математици на 42. месту, што представља напредак у односу на 2018. годину када се нашла на 45. месту у читању, а на 46. месту у науци и математици.

Резултати су показали да просечно постигнуће ученика из Србије на скали математичке писмености износи 440 бодова (ОЕЦД: 472), на скали читалачке писмености 440 (ОЕЦД: 476), а на скали научне писмености 447 бодова (ОЕЦД: 485).

Резултати у науци и читању показују благи напредак у односу на оне добијене у ПИСА истраживању 2018. године (за 8 и 1 поен, док се у математици бележи пад за 8 поена).

Приликом тумачења резултата о постигнућима треба имати у виду да је у поређењу са 2018. годином учинак у земљама ОЕЦД-а пао за 10 поена у читању и за скоро 15 поена у математици. У тренутку када се чак пет ОЕЦД земаља суочава са падом успешности у математици за 25 поена или више, резултати који су код нас остварени у условима Ковида буде наду да ће реформе које су започете одмах по завршетку циклуса ПИСА 2018 године моћи да се наставе у правцу подизања квалитета образовања.

Девоjчице имају боље резултате у читању за готово 26 бодова, што представља скоро једну годину школовања. Дечаци имају нешто боља постигнућа из математике, а разлика износи 11 поена. У половини земаља дечаци су у просеку имали статистички значајно више постигнуће од девојчица.

Резултати ПИСА 2018, објављени 2019. године, су омогућили да се преиспитају  претпоставке уграђене у постојећи образовни систем и Министарство просвете је већ 2020. године дало инструкције Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања да изврши ревизију стандарда постигнућа за крај основног и средњег образовања те да је неопходно да нови концепт образовних стандарда поред развоја специфичних предметних компетенција буде усмерен и на развој општих предметних и кључних компетенција и функционалне писмености код ученика. Нови стандарди су развијени и тренутно се разматрају на Националном просветном савету.

Осим тога, Акционим планом Стратегије развоја образовања и васпитања за период 2023-26, планиран је низ активности које су директно усмерене као одговор на неке препоруке које су произашле из ПИСА резултата:

  • Развијања нових и унапређивање постојећих стандарда квалификација и стандарда постигнућа, програма наставе и учења у основном и средњем образовању
  • Обучавање наставника за примену и праћење нових стандарда постигнућа, стандарда квалификација, као и развоја кључних компетенција код ученика
  • Обучавање наставника разредне наставе за развој и вредновање читалачке писмености код ученика нижих разреда
  • Креирање националног програма и акционог плана за развој и вредновање читалачке, математичке, научне и дигиталне писмености ученика.
  • Обучавање наставника у основном и средњем образовању за развој и вредновање читалачке, математичке, научне и дигиталне писмености ученика

Ове активности су неке у низу које су планиране у оквиру Акционог плана и које ће бити реализоване до краја 2026. године, у једном делу и уз финансијску помоћ Европске Уније.

Пут од увођења промена у образовање и постизања пуног ефекта видљивог кроз ученичка постигнућа је дуг и пун изазова. Наше очекивање је да ће исходи имплементације реформи бити у мањем обиму видљиви већ у наредном циклусу бар када су у питању ставова ученика у вези са мотивацијом и наставом и учењем, те да је потребно да протекне два циклуса да би ефекти били у потпуности препознатљиви кроз ученичка постигнућа.

Други елементарни подаци који се односе на резултате и ставове ученика и услове у којима се одвија настава доступни су у прегледу који се налази на сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања: https://ceo.edu.rs/ .

 

Чланак Објављени ПИСА резултати – напредак у читању, науци и математици у односу на 2018. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Ђукић Дејановић: Стручњаци са Шумарског факултета препознати и у домаћим и у светским оквирима https://prosveta.gov.rs/vesti/djukic-dejanovic-strucnjaci-sa-sumarskog-fakulteta-prepoznati-i-u-domacim-i-u-svetskim-okvirima/ Tue, 05 Dec 2023 13:17:11 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=84314 Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је данас да је Шумарски факултет водећа високошколска и научна установа која је током своје дуге традиције била важан ослонац привредних и еколошких активности наше земље. Министарка је на свечаности поводом обележавања 103. годишњице од оснивања Шумарског факултета рекла да су стручњаци из области шумарства школовани на […]

Чланак Ђукић Дејановић: Стручњаци са Шумарског факултета препознати и у домаћим и у светским оквирима се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је данас да је Шумарски факултет водећа високошколска и научна установа која је током своје дуге традиције била важан ослонац привредних и еколошких активности наше земље.

Министарка је на свечаности поводом обележавања 103. годишњице од оснивања Шумарског факултета рекла да су стручњаци из области шумарства школовани на овом факултету препознати не само у домаћим, већ и у светским оквирима, захваљујући томе што овај факултет прати трендове и потребе савременог доба и спроводи модернизацију процеса наставе.

Шумарски факултет једна од најорганизованијих и најквалитетнијих образовних институција у широј области шумарства у југоисточној Европи. Такође, важан је и акценат на практичним компетенцијама, које студенти стичу кроз стручну праксу у различитим привредним субјектима и наставним базама“, рекла је Ђукић Дејановић.

Министарка је казала да овај факултет има бројне лабораторије и центре у којима се обављају научна истраживања и да успоставља, негује и развија сарадњу са другим универзитетима у земљи и иностранству, као и са међународним институцијама и организацијама које се баве научноистраживачким радом и високошколским питањима.

О томе сведоче многобројни споразуми о сарадњи закључени са партнерима из великог броја земаља, на основу којих се остварује размена студената и наставника, стечених знања и искустава, као и заједничко учешће у пројектима“, изјавила је министарка.

Она је истакла да је током будућег рада важно је да факултет настави са досадашњом добром праксом укључивања студената у све активности које се односе на процес рада и одлучивања у доменима квалитета наставе.

Чланак Ђукић Дејановић: Стручњаци са Шумарског факултета препознати и у домаћим и у светским оквирима се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Проширени капацитети за 160 нових места у два вртића у Крушевцу https://prosveta.gov.rs/vesti/prosireni-kapaciteti-za-160-novih-mesta-u-dva-vrtica-u-krusevcu/ Mon, 04 Dec 2023 13:33:40 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=84233 Министарка просвете проф. др Славицa Ђукић Дејановић, у присуству министра унутрашњих послова Братислава Гашића, председнице привременог органа Крушевца, Јасмине Паруловић и Весне Живковић, директорке ПУ „Ната Вељковић“ данас је свечано отворила реконструисанe и дограђене вртиће „Голуб мира“ и „Лабуд“ у Крушевцу, чиме је обезбеђено нових 160 места за децу. Реконструкцијом и доградњом оба вртића, у […]

Чланак Проширени капацитети за 160 нових места у два вртића у Крушевцу се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарка просвете проф. др Славицa Ђукић Дејановић, у присуству министра унутрашњих послова Братислава Гашића, председнице привременог органа Крушевца, Јасмине Паруловић и Весне Живковић, директорке ПУ „Ната Вељковић“ данас је свечано отворила реконструисанe и дограђене вртиће „Голуб мира“ и „Лабуд“ у Крушевцу, чиме је обезбеђено нових 160 места за децу.

Реконструкцијом и доградњом оба вртића, у које је уложено укупно око 58,5 милиона динара, обезбеђено је по 80 нових места за децу која ће бити распоређена у по 4 групе у оба вртића, као и додатни  простор чија је укупна површина 1200 метара квадратних. За опремање оба дограђена објекта дидактичким материјалом, Министарство просвете је издвојило више од 7, 5 милиона динара.

Реконструкцијом и доградњом вртића у Крушевцу, као и у другим градовима и општинама широм Србије, радимо на укидању листи чекања, чиме дајемо подршку нашим најмлађим суграђанима, њиховим родитељима и локалној самоуправи са којом блиско сарађујемо. Стратешко опредељење Министарства просвете је повећање свеобухвата деце системом предшколског васпитања и образовања, као и унапређење његовог квалитета, док се посебна пажња посвећује инклузији деце из социјално осетљивих група“, изјавила је министарка проф. др Славица Ђукић Дејановић приликом обиласка вртића.

Министарство просвете спроводи системску подршку унапређивању квалитета система предшколског васпитања и образовања, у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“.

За запослене у Предшколској установи у Крушевцу организована је обука за примену нове програмске концепције,  а додатна обука и размена знања и искуства организована је и приликом посете кластерима у Чачку и Пироту. Тим за инклузивно образовање прошао је обуку чији је циљ подршка развијању инклузивне праксе.

У циљу унапређивања квалитета система предшколског васпитања и образовања, уложена су додатна средства за набавку ИКТ опреме, у вредности већој од  1,5 милиона динара, док је за набавку ниског мобилног намештаја обезбеђено око 913 хиљада динара.

Посебна средства, у вредности од 6 милиона динара, уложена су у реализацију пројекта

„Подршка деци и породици – добробит за будућност“ и средства су намењена адаптирању, реновирању и опремању две просторије намештајем и дидактичким материјалом, као и за васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста у селу Велики Шиљеговац и приградском насељу Читлук, претежно ромске популације.

Из овог гранта финансирано је формирање три нове мешовите групе деце у сеоским срединама, као формирање Мобилног саветовалиштa, у сарадњи са Предшколском установом, дечјим диспанзером и Центром за социјални рад. За потребе Мобилног саветовалишта набављено је путничко возило.

Кроз програм „Клуб за децу и родитеље – Разиграно поподне“, који се реализује на територији Града Крушевца у вртићима ,,Невен“ и ,,Пчелица“, оснажене су компетенције деце и родитеља, као и других законских заступника кроз учешће у радионицама, трибинама, излетима и посетама позоришту. У ове активности укључено је укупно 966 малишана, а број родитеља, других чланова породице и законских заступника је готово 1400.

Током реализације пројекта у претходне четири године различитим програмима обухваћено је 318 малишана, из Читлука, Великог Шиљеговца и Коњуха, а 636 родитеља подржано је кроз пројекат на различите начине.

Изградња нових објеката, као и улагање у квалитет предшколског васпитања и образовања део је пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, које Министарство просвете спроводи уз подршку Светске банке, а у сарадњи са локалним самоуправама. Значајна област програма је инклузија деце из осетљивих друштвених група у систем предшколског васпитања и образовања од најранијег узраста, као и сензибилисање  родитеља и запослених по о овом питању. Овим пројектом биће обухваћена 23 објекта у 22 локалне самоуправе која ће обезбедити 11.000 нових места за малишане, а кроз обуке и менторску подршку прошло је преко 20.000 васпитача. Укупна вредност пројекта је 47 милиона евра.

 

 

Чланак Проширени капацитети за 160 нових места у два вртића у Крушевцу се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарка Ђукић Дејановић отворила Међународну конференцију студената туризма и хотелијерства https://prosveta.gov.rs/vesti/ministarka-djukic-dejanovic-otvorila-medjunarodnu-konferenciju-studenata-turizma-i-hotelijerstva/ Sat, 02 Dec 2023 18:26:03 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=84294 Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић отворила је данас јубиларну, 10. по реду, Међународну конференцију студената туризма и хотелијерства у Новом Саду. Она је истакла да о  значају овог скупа говори и то што се одржава у исто време када и 54. Међународни сајам туризма у Новом Саду. Посебно ме радује информација да ће […]

Чланак Министарка Ђукић Дејановић отворила Међународну конференцију студената туризма и хотелијерства се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић отворила је данас јубиларну, 10. по реду, Међународну конференцију студената туризма и хотелијерства у Новом Саду.

Она је истакла да о  значају овог скупа говори и то што се одржава у исто време када и 54. Међународни сајам туризма у Новом Саду.

Посебно ме радује информација да ће овај јубиларни скуп окупити 800 учесника из различитих европских земаља и представља значајну прилику за размену искуства и знања из области у којима се школујете“, рекла је министарка.

Ова конференција је, како је истакла,  добра прилика да се студенти упознају са најактуелнијим трендовима и чују  излагања реномираних стручњака из области туризма, хотелијерства и маркетинга, али и приче о младим предузетницима и њиховим бизнисима.

Верујем да ћете сазнати много тога новог што ће вам помоћи у наставку школовања и будућој професији, као и да ћете бити подстакнути да се усавршавате не само кроз формално образовање, већ и кроз неформално образовање“, рекла је Ђукић Дејановић.

 

Чланак Министарка Ђукић Дејановић отворила Међународну конференцију студената туризма и хотелијерства се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Ђукић Дејановић честитала 63 година рада Факултету инжењерских наука у Крагујевцу https://prosveta.gov.rs/vesti/djukic-dejanovic-cestitala-63-godina-rada-fakultetu-inzenjerskih-nauka-u-kragujevcu/ Fri, 01 Dec 2023 18:23:21 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=84291 Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић честитала је 63 године рада Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. Она је на свечаној академији истакла да је ова високошколска установа уз стaлнo инoвирaњe нaстaвних сaдржaja, примeном сaврeмeних мeтoдa и тeхникa eдукaциje, као и крoз истрaживaчки прoцeс oбрaзовала млaдe и квaлитeтнe стручњaкe у oблaсти мaшинских и инжењерских […]

Чланак Ђукић Дејановић честитала 63 година рада Факултету инжењерских наука у Крагујевцу се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић честитала је 63 године рада Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Она је на свечаној академији истакла да је ова високошколска установа уз стaлнo инoвирaњe нaстaвних сaдржaja, примeном сaврeмeних мeтoдa и тeхникa eдукaциje, као и крoз истрaживaчки прoцeс oбрaзовала млaдe и квaлитeтнe стручњaкe у oблaсти мaшинских и инжењерских нaукa.

Одговарајући на потребе у тој области у Крагујевцу, факултет је увео нови студијски програм Аутомобилско инжењерство, као и нове програме у складу са савременим потребама међу којима су процес дигитализације и заштита животне средине“, рекла је она.

Додала је да овај факултет заједно са Војном академијом из Београда реализује студијски програма Војноиндустријско инжењерство.

На нама је да заједно подржавамо рад стручњака са врхунским теоријским и интердисциплинарним знањима, али и практичним компетенцијама из различитих области које се изучавају на вашем факултету“, рекла је Ђукић Дејановић.

Додала је да је развој образовне делатности био  праћен и развојем научноистраживачке делатности, што доказује да данас Факултет има више од 25 центара који се баве научном, истраживачком, развојном, иновационом, стручном, образовном и издавачком делатношћу.

Чланак Ђукић Дејановић честитала 63 година рада Факултету инжењерских наука у Крагујевцу се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Одлука о избору организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2023. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама https://prosveta.gov.rs/vesti/odluka-o-izboru-organizatora-realizatora-i-programa-strucnog-usavrsavanja-od-javnog-interesa-u-2023-godini-a-koji-su-znacajni-za-razvoj-kompetencija-zaposlenih-u-predskolskim-ustanovama-i-osnovnim/ Fri, 01 Dec 2023 14:41:01 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=84289 Министарство просвете, на основу Закона о државној управи , Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника и Јавног позива за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2023. години, а који су значајни за развој компетенција […]

Чланак Одлука о избору организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2023. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарство просвете, на основу Закона о државној управи , Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника и Јавног позива за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2023. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама доноси Одлуку о избору организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2023. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама.

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлука о избору организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2023. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама

Чланак Одлука о избору организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2023. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Почело пријављивање ученика за избор предмета који ће полагати као трећи тест на завршном испиту https://prosveta.gov.rs/vesti/pocelo-prijavljivanje-ucenika-za-izbor-predmeta-koji-ce-polagati-kao-treci-test-na-zavrsnom-ispitu/ Fri, 01 Dec 2023 14:18:27 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=84227 Ученици осмог разреда основних школа имају могућност да се од данас па до 29. децембра 2023. године изјасне електронски путем преко портала Моја средња школа  https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/  или писаним путем у школи који ће предмет од пет понуђених  – биологија, географија, историја, физика или хемија, радити као трећи тест на завршном испиту, најавила је министарка просвете […]

Чланак Почело пријављивање ученика за избор предмета који ће полагати као трећи тест на завршном испиту се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Ученици осмог разреда основних школа имају могућност да се од данас па до 29. децембра 2023. године изјасне електронски путем преко портала Моја средња школа  https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/  или писаним путем у школи који ће предмет од пет понуђених  – биологија, географија, историја, физика или хемија, радити као трећи тест на завршном испиту, најавила је министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић.

Министарка је подсетила да уколико се ученици предомисле или из одређених разлога се не пријаве у  наведеном року имају могућност  да се накнадно пријаве или да промене изабрани тест.

Од 22. до 26. јануара 2024. године ученици могу проверити свој избор на порталу Моја средња школа или непосредно у школи. Уколико се предомисле, односне желе да промене предмет који ће полагати на трећем тесту то могу да ураде  29. и 30. јануара 2024. године. Коначно изјашњење ученика о предмету који ће полагати на пробном завршном испиту биће објављено 1. фебруара 2024. године “, навела је министарка.

Према њеним речима, у школској 2023/ 2024 пробни завршни испит биће одржан 22. и 23. марта 2024 године, док ће завршни испит у школској 2023/2024. години бити одржан 17, 18. и 19. jуна 2024. године

Новина у односу на претходну годину је то, што ће ученици имати могућност да и у периоду од 8. до 11. априла донесу коначну одлуку из којег ће предмета радити трећи тест на завршном испиту“, истакла је она.

Највећи број ученика током прошле године, према речима Ђукић Дејановић, као трећи тест  определио се да полаже биологију, њих 38 одсто (24.307 ученика),  географију је полагало  28 одсто (18.243 ученика) и историја 16 одсто (10.544 ученика), девет одсто (5.999 ученика) је полагало хемију као изборни предмет, док се осам процената ученика (5.270 ученика) одлучило за физику.

У циљу успостављања ефикасније комуникације , отворен је и вибер канал „МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА – Инфо канал“, на коме родитељи, као и ученици могу прочитати информације и обавештења о полагању завршног испита, пријемног испита, као и уписа у средње школе. Више о вибер каналу прочитајте  на порталу Моја средња школа.

Чланак Почело пријављивање ученика за избор предмета који ће полагати као трећи тест на завршном испиту се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Обележен Дан Грађевинског факултета у Београду https://prosveta.gov.rs/vesti/obelezen-dan-gradjevinskog-fakulteta-u-beogradu/ Fri, 01 Dec 2023 14:04:18 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=84311 Грађевински факултет у Београду обележио је Дан факултета, а свечаности је присуствовао и посебни саветник проф. др Јанко Самарџић који је истакао значај ове водеће високошколске установе у области грађевинарства и геодезије. Устaнoвa бoгaтe трaдициje, импoзaнтних научних и стручних рeзултaтa,  прeпoзнaтљивa не само у  дoмaћим, већ и  свeтским oквиримa, која је дала неизмеран допринос у […]

Чланак Обележен Дан Грађевинског факултета у Београду се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Грађевински факултет у Београду обележио је Дан факултета, а свечаности је присуствовао и посебни саветник проф. др Јанко Самарџић који је истакао значај ове водеће високошколске установе у области грађевинарства и геодезије.

Устaнoвa бoгaтe трaдициje, импoзaнтних научних и стручних рeзултaтa,  прeпoзнaтљивa не само у  дoмaћим, већ и  свeтским oквиримa, која је дала неизмеран допринос у области градитељства и   инжењерског образовања. На Грађевинском факултету предавала су велика имена српског градитељства, међу којима је и 24 члана САНУ и других иностраних академија“, рекао је он.

Ова високошколска установа, како је рекао, придржавајући се највиших етичких начела, тежи да да пружи студентима максимално квалитетно образовање уједно подстичући њихову иновативност и  креативни потенцијал.

Посебно је важно  што постоји оснаживање свих видова сарадње са привредом и са другим образовним институцијама у земљи и иностранству, што  свакако доприноси  подизању нивоа квалитета практичних знања“, рекао је Самарџић.

Он је честитајући Дан факултета, пожелео да наставе да нижу успехе по којима ће бити , као и до сада, препознатљиви.

Наставите да „освајате свет“ својим знањем и промовишете високо образовање Србије.  Желим вам још много успешних деценија научног, стручног и образовног деловања“, рекао је он.

 

Чланак Обележен Дан Грађевинског факултета у Београду се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Конкурс „Наш војник, наш херој“ https://prosveta.gov.rs/vesti/konkurs-nas-vojnik-nas-heroj-2/ Fri, 01 Dec 2023 08:52:22 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=84221 Министарство просвете и Министарство одбране Републике Србије у циљу промоције војног позива и приближавања традиционалних националних вредности ученицима основних школа у Републици Србији приређују наградни конкурс под називом „Наш војник, наш херој“. Право учешћа на Конкурсу имају ученици од првог до осмог разреда свих основних школа на територији Републике Србије, по узрасним групама – први […]

Чланак Конкурс „Наш војник, наш херој“ се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарство просвете и Министарство одбране Републике Србије у циљу промоције војног позива и приближавања традиционалних националних вредности ученицима основних школа у Републици Србији приређују наградни конкурс под називом „Наш војник, наш херој“.

Право учешћа на Конкурсу имају ученици од првог до осмог разреда свих основних школа на територији Републике Србије, по узрасним групама – први и други циклус основног образовања и васпитања.

Ученици основних школа припремају рад – креативно решење на тему „Велике битке Великог рата“, у једној од три категорије:

а) српски језик (литерарни рад – проза или поезија, до 2.500 карактера или до четири строфе);
б) ликовна култура (ликовни рад, техника по избору);
г) техника и технологија (видео-клип у трајању до три минута или макета).

Крајњи рок за достављање радова наставницима је 19. фебруар 2024. године.

Наставници врше одабир најбољих радова. Након извршене селекције од стране наставника, а најкасније до 4. марта 2024. године, школа све одабране радове својих ученика, истовремено, поштом или електронским путем, доставља :

Управа за традицију, стандард и ветеране

Сектор за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије

са назнаком – за наградни конкурс „Наш војник наш херој“,

Немањина 15, 11000 Београд

 

или електронским путем на адресу utsv@mod.gov.rs.

ПРЕУЗМИТЕ:

 

Чланак Конкурс „Наш војник, наш херој“ се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Ђукић Дејановић: Подржавамо развој ученичких задруга https://prosveta.gov.rs/vesti/djukic-dejanovic-podrzavamo-razvoj-ucenickih-zadruga/ Thu, 30 Nov 2023 11:53:11 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=84214 Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић доделила је данас у директорима 36 основних школа уговоре о финансијској подршци  ученичким задругама. Ђукић Дејановић је истакла да се на Јавни позив за доделу средстава пријавио  велики број основних школа, са одличним пројектима, а да је одабрано њих 36, којима ће укупно бити додељено 12 милиона динара. […]

Чланак Ђукић Дејановић: Подржавамо развој ученичких задруга се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић доделила је данас у директорима 36 основних школа уговоре о финансијској подршци  ученичким задругама.

Ђукић Дејановић је истакла да се на Јавни позив за доделу средстава пријавио  велики број основних школа, са одличним пројектима, а да је одабрано њих 36, којима ће укупно бити додељено 12 милиона динара.

Министарство просвете, како је нагласила, препознаје значај рада ученичких задруга и подржава њихов рад, кроз конкурсе и средства која обезбеђује.

Она је у Основној школи „Драгојло Дудић“ у Београду, која је такође добила средства за ученичку задругу, истакла да је ова школа добар пример и да је међу првима основала ученичку задругу и успешно је води.

У школи су представљени производи и радови, који су настали ангажовањем  ученика у школским задругама.

Приметно је да школе сваке године имају све боље идеје и да наведеним пројектима мотивишу и ангажују ученике и развијају њихове предузетничке компетенције“, рекла је министарка.

Додала је и да секције задруга прате тржишне трендове увођењем бројних информационих технологија у рад задруга.

Такође, подстичете развој еколошке свести, свести о важности очувања животне средине код ученика, као и значај друштвено-корисног рада“, рекла је Ђукић Дејановић.

Директорка Основне школе „Драгојло Дудић“ Данијела Павић захвалила је Министарству у име директора свих школа које су добиле средства за рад задруга.

Од 2020. године до сада, Министарство просвете је за унапређење рада ученичких задруга основних и средњих школа определило 65 милиона динара.

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлука о избору установа за доделу финансијских средстава у циљу унапређења услова рада ученичких задруга у основним школама

Чланак Ђукић Дејановић: Подржавамо развој ученичких задруга се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>