ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Филолошки факултет има право да спроводи избор декана тек кад донесе Статут

Филолошки факултет треба да спроводе процедуру избора новог декана тек када донесе Статут. Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја данас ће одржати састанак са представницима Филолошког факултета и пружити им правну помоћ око израде и доношења овог акта.

Ванредни инспекцијски  надзор над радом Филолошког факултета обављен  је у децембру 2019. године, јер, између осталог, та високошколска установа није усагласила свој Статут са одредбама  Закона о високом образовању који је  донет крајем 2017. године, иако је био  дужан да то учини до фебруара  2018. године.

Након спроведеног надзора, просветна инспекција је наложила факултету да обезбеди да Наставно-научно веће преко своје комисије за израду Статута,  утврди предлог овог акта и упути га Савету на доношење.

Поступајући по наложеној мери, Филолошки факултет затражио је продужење рока извршења наложене мере због одржавања јануарског испитног рока 2020. године. Тај захтев је уважен, али након тога је уследила и епидемија корона вируса због чега је поступак поново пролонгиран.

У међувремену, смењено је  руководство факултета и постављен је вршилац дужности декана. То међутим, није анулирало потребу да се Статут факултета донесе по хитном поступку.        

Током јула 2020. године покренут је поступак за избор новог декана факултета, иако није донет Статут. О предузимању радњи по наложеној мери да се донесе Статут,  факултет није обавестио просветну инспекцију, а инспекција није имала ни сазнања о расписивању конкурса за декана.            

Вршећи контролу  наложене мере да се донесе Статут, просветна инспекција Министарства просвете, науке и технолошког развоја утврдила је да иста није извршена, односно да Статут није донет, те је донела решење којим се Филолошком факултету налаже да  у року од 15 дана  од дана његовог пријема донесе Статут и упути Универзитету у Београду на сагласност. Потпуна процедура доношења Статута подразумева и прибављање сагласности Универзитета.  

Решењем је, такође, предвиђено да се истог дана по његовом пријему поништи расписани конкурс за избор декана. Све радње везане за Статут, а на основу донетог Решења, могуће је извршити у року од 36 дана, уколико Филолошки факултет испоштује прописане рокове, након чега може да уследи  расписивање новог  конкурса за избор декана.

Савет факултета је заседао, разматрао  и изјаснио се, супротно својим надлежностима,  да не жели да прихвати одлуку односно Решење просветне инспекције и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У надлежности Савета је, између осталог, управо  да надзире поступање декана ради извршења аката просветног инспектора.

Са ситуацијом је упозната и ректорка Универзитета у Београду Иванка Поповић, која је у складу са законским процедурама обавезна да координира рад декана и упозори  и декана и Савет  факултета на поступање и одлуке супротне Закону о високом образовању или Статуту Универзитета.

Представници Министарства данас ће разговарати са представницима Филолошког факултета и пружити им правну помоћ око израде и доношења Статута.

Поједини медији пренели су различите неутемељене изјаве које  нису засноване на чињеницама,  а што указује и на  непознавање закона.

Loading