ЋИРИЛИЦА | LATINICA

FP7

СЕДМИ ОКВИРНИ ПРОГРАМ – 7ОП

Седми оквирни програм Европске заједнице за истраживање, технолошки развој и огледне активности

Seventh Framework Programme – FP7
Лисабонска стратегија Европске уније има за циљ да ЕУ буде „најдинамичнија, светски конкурентна, економија заснована на знању“. Троугао знања – истраживање, образовање и иновације – је носилац европских напора ради постизања абмициозних лисабонских циљева. Бројни програми, иницијативе и мере подршке су установљени ради подршке знању.

Седми оквирни програм (7ОП) повезује све иницијативе ЕУ у области истраживања, као што су Оквирни програм конкурентност и иновације, Програми образовања и обучавања, као и Структурни и Кохезиони фондови за регионално приближавањеј, играјући важну улогу у достизању привредног раста, конкурентности и запослености. Такође је и носећи стуб Европског истраживачког простора. 7ОП је основни механизам финансирања истраживања у периоду 2007-2013. године и располаже буџетом од 50,5 милијарди евра.

Широко поље циљева 7ОП се може груписати у четири категорије Сарадња (Cooperation), Идеје (Ideas), Људи (People) и Капацитети (Capacities). За сваку област припремљен је специфични програм који покрива основне области истраживачке политике ЕУ. Сви програми су усмерени ка промоцији и потстицању истраживачке изврсности у ЕУ.
Сектор за европске интеграције и развојене и истраживачке програме и пројекте у образовању и науци Министарства просвете и науке координише активностима које се односе на Седми оквирни програм Европске уније (FP7 EU) помоћу Мреже националних контакт особа , са циљем ефикасног укључивања наших истраживача у FP7.
7ОП је лансиран 22. децембра 2006. године . Тренутно објављени позиви у 7ОП се могу пронаћи овде.

доцПрактично упутство како обезбедити средства Европске уније за истраживање и иновације

Потражите партнера за пројекат пријавом свог интереса
Правила за учешће
Скица уобичајеног уговора о додели средстава
Постаните оцењивач пројеката 7ОП

Loading