ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Годину дана чланства Републике Србије у Европској агенцији за посебне потребе и инклузију у образовању

Република Србија овог јануара обележава годину дана откако је званично постала чланица Европске агенције за посебне потребе и инклузију у образовању (https://www.european-agency.org/news/welcoming-serbia-new-agency-member-country).

Пријем у чланство је признање Србији за континуиран рад на повећању приступачности и једнакости у образовању, развоју сигурног и стимулативног физичког и друштвеног окружења и обезбеђивању једнаких могућности за сву децу, ученике, студенте и одрасле у остваривању права на квалитетно образовање и додатну подршку.

Припрема за улазак трајала је од 2015, када су представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја добили прилику да учествују у раду Агенције, да би у априлу 2017. Србија добила статус земље посматрача, а исте године добила позив за улазак у Агенцију као пуноправна чланица.

На сајту Агенције доступне су информације о Србији као и преведене публикације на српском језику.

Србија је у овом тренутку укључена у четири пројекта Агенције:

  • Преглед и анализа државне политике – Country Policy Review and Analysis (CPRA)
  • Подршка лидерима инклузивних школа – Supporting Inclusive School Leaders (SISL)
  • Променљива улога специјалиста у образовању – Changing Role of Specialist Provision (CROSP)
  • Статистика Европске агенције о инклузивном образовању – European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE)

CROSP (The Changing Role of Specialist Provision) – Промена улоге специјалне подршке је пројекат за подршку инклузивном образовању који земљама чланицама даје мишљења, смернице, сугестије и директну експертску подршку у процесу транзиције која има за циљ реорганизацију специјалистичке, дефектолошке подршке и транзиције сегрегаторних, специјалних школа како би оне у највећој могућој мери пружиле подршку редовним школама у укључивању ученика са разним тешкоћама и сметњама.

CPRA (Country Policy Review and Analysis) – Преглед и анализа државних политика везаних за инклузију је пројекат у оквиру којег држава чланица попуњава податке о регулативи везаној за инклузију, укључујући стратегије, законе и подзаконске акте. Наш тим је завршио попуњавање података и сад је у току кодирање од стране експерта Агенције, након које ће бити могуће упоредити политике у области инклузивног образовања на основу кодираних података са подацима о политикама других земаља чланица. На основу анализе биће могуће закључити стратешке и развојне легислативне препоруке са циљем подршке инклузивне праксе. Више о пројекту: https://www.european-agency.org/resources/publications/country-policy-review-and-analysis-methodology-report-revised-2018

SISL (Supporting Inclusive School Leadership) – Подршка инклузивном руковођењу школа је пројекат који је тек започет у Агенцији. У првој фази се прикупљају подаци о праксама школског лидерства на основу које ће закључци и препоруке бити дате земљама чланицама а циљна група су доносиоци одлука и директори школа. Више о пројекту: https://www.european-agency.org/projects/SISL

EASIE (European Agency Statistics on Inclusive Education) – Статистички подаци Европске Агенције о инклузивном образовању је први пројекат у који смо се након приступању Агенцији укључили. Наши аналитичари су у два наврата присуствовали у раду вишедневне радионице везане за прикупљање и анализу података, а резултат је озваничен државни извештај везан за инклузивно образовање који ће бити представљен и на сајту Агенције, односно може да буде приказано и на сајту Министарства. Више о кључним налазима у оквиру овог пројекта: https://www.european-agency.org/resources/publications/EASIE-key-messages-findings-2014-2016

Европска агенција за посебне потребе и инклузију у образовању (www.european-agency.org) је независна европска организација која делује као платформа за сарадњу министарстава образовања земаља чланица и обухвата 31 земљу. Основана је 1996. године, споразумом између министарстава образовања земаља чланица ЕУ, као платформа за сарадњу у обезбеђивању инклузивног образовања. Њена улога је у томе да помогне земљама чланицама да унапреде своју инклузивну образовну политику и праксу за све ученике.

Заједничка коначна визија земаља чланица Агенције за инклузивне образовне системе је да се свим ученицима било ког узраста обезбеде смислене, висококвалитетне образовне могућности у својој локалној заједници, заједно са својим пријатељима и вршњацима. Ова визија је жариште свих активности Агенције.

Loading