ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нови сајт Хоризонта 2020 на српском језику

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије данас је пустило у рад нови сајт највећег европског програма за финансирање научних истраживања и иновација Хоризонт 2020 на српском језику. Овај програм, вредан 80 милијарди евра, доступан је српским научницима, али  физичким и правним лицима  чији домен интересовања спада у област научних истраживања и иновација. Нови сајт пружа релевантне информације о актуеалном оквирном програму, условиам финансирања истраживања, тематским целинама Хоризонта и информације о тренутним позивима. Осим тога, на сајту се могу пронаћи контакт подаци такозваних Националних контакт особа, који могу пружити адекватне и правовремене информације о специфичним областима Хоризонта 2020.

Хоризонт 2020 је програм Европске уније за истраживање и иновације који траје од 2014. до 2020. године. Република Србија сапада у категорију придружених земаља Хоризонта са равноправним условима учешћа. Овај програм осмишљен је као главни инструмент за остваривање циљева стартегије Европа 2020, у којој значајно место заузимају истраживања, иновације и одрживи развој.

Хоризонт 2020 обједињује неколико носећих програма финансирања који подржавају изврсност у науци, лидерство у области индустрије, као и решавање великих друштвених изазова с којима се Европа и свет свакодневно суочавају, попут климатских промена, старења популације, обновљивих и зелених извора енергије, безбедности и сл. Највећи део буџета Хоризонта 2020, скоро четрдесет одсто, усмерен је на решавање управо ових изазова.

Истражите више нови сајт Хоризонта 2020 на српском језику.

Loading