ЋИРИЛИЦА | LATINICA

„Инфо-линија за родитеље – подршка инклузивном образовању“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларија УНИЦЕФ-а за Србију подржали су пројекат „Инфо-линија за родитеље – подршка инклузивном образовању“ организације Иницијатива за инклузију ВеликиМали која преко десет година врши услуге професионалног и бесплатног саветовања родитеља, посебно родитеља деце/ученика са сметњама у развоју.

Резултати мониторинга и евалуације инклузивног образовања указују да су родитељи недовољно информисани и имају велике дилеме и нејасноће у тумачењу закона и подзаконских аката у процесу остваривања права на образовање своје деце.

Увођење инфо-линије треба да допринесе повећаном и квалитетном укључивању родитеља у образовно-васпитни процес и развоју инклузивног образовања. Инфо-линија ће бити активна радним данима од 12:00 до 19:00 часова.

На телефонске позиве родитеља одговараће стручњаци из организације Иницијатива за инклузију ВеликиМали одговараће на телефонске позиве родитеља и пружати информације о:

– законским и подзаконским актима која подржавају инклузивно образовање и социјалну инклузију;

– мерама и активностима које треба да обезбеде квалитетно образовање и васпитање деце/ученика;

– мерама додатне подршке за децу/ученике и породицу и начинима за њихово остваривање;

– корисној литератури о инклузивном образовању и примерима добре праксе.

 

Организација Иницијатива за инклузију ВеликиМали водиће евиденцију о телефонским разговорима и прикупљати информације од родитеља. Анализом прикупљених информација добиће се корисни подаци за даље планирање пружања подршке и развијање стратегија за благовремено и квалитетно информисање свих актера у образовању и васпитању.

Одговори на најчешће постављана питања биће објављени на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја званичној странци Групе за социјалну инклузију.

Све информације добијене од корисника преко инфо-линије биће чуване у складу са Законом о заштити података о личности.

Промоција инфо-линије одржаће се у Београду, у понедељак, 11. јануарa 2016. године,  у 13 часова, у вртићу „Скадарлија“, ПУ „Дечји дани“, на адреси Џорџа Вашингтона 23, Београд, општина Стари град. Након промоције инфо-линија ће бити отворена за родитеље.

Преузмите флајер у пдф формату који је могуће штампати.

Loading