ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ИНФОРМАЦИЈА ЗА НИО И ИСТРАЖИВАЧЕ КОЈИ СЕ УКЉУЧУЈУ НА ПРОЈЕКТЕ ФОНДА ЗА НАУКУ

Реформом у области науке, доношењем Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/2019) и Закона о фонду за науку Републике Србије („Службени гласник РС”, број 95/18), као и Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама  („Службени гласник РС”, број 90/19), успостављен је систем комбинованог финансирања науке, односно институционално/пројектно финансирање.

Наведеним прописима успостављен је основ за редовно комбиновано финансирање научноистраживачког рада свих истраживача запослених у акредитованим научноистраживачким организацијама (НИО), у зависности да ли се научноистраживачким радом баве кроз финансирање према годишњем Плану рада НИО, или су у одређеном временском периоду ангажовани на пројектима Фонда за науку Републике Србије.

С тога се свим истраживачима запосленим у акредитованој НИО, који се у току трајања пројеката финансирају из средстава Фонда за нуку, након истека рада на пројекту, омогућава наставак финансирање у НИО, а у складу са одговарајућим уговором/анексом уговора о раду. НИО чији је оснивач држава је у обавези да Министарству просвете, науке и технолошког развоја достави обавештење да су истраживачи укључени на пројекте Фонда (са навођењем периода ангажовања), уз обавезу да благовремено поднесу захтев за њихово финансирање након истека пројеката.

Loading