Иницијатива Програмирај!

Иницијатива „Програмирај“ данас је представљена на конференцији за новинаре у Галерији Музеја науке и технике, у Београду.

Иницијативу Програмирај! чине сестрински пројекти „Визуелно програмирање за основце“ и „Програмирање за основце“.Иницијатива подржана је од стране  Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства државне управе и локалне самоуправе и фондације Петља а у реализацији Moodle Мрежа Србије и Друштво за информатику Србије. Министарство трговине, туризма и телекомуникација финансирало је пројекте у оквиру конкурса доделе средстава за програме у области развоја информационог друштва.

У основним школама у Републици Србији настава предмета Информатика и рачунарство биће обавезна у V разреду од септембра 2017. године.

У оквиру наставне теме Рачунарство у петом и шестом разреду очекује се да ученици стекну основна програмерска и развијају алгоритамски начин мишљења. Ученици ће радити на једноставним задацима плитке алгоритамске сложености, пролазећи кроз све основне концепте и елементе програмирања.

Предвиђено је да се ученици V разреда баве визуелним програмирањем у неком од програма локализованих на српски језик, док ће ученици VI разреда радити у текстуалном програмском језику.

Нови наставни програм заснован је на исходима и као такав измешта наставника из улоге извршиоца наставног програма и даје му слободу да тај програм заиста креира, водећи рачуна о конкретним условима у којима ради и ученицима које подучава. Наставник ће стварати образовно окружење у коме ће ученици бити креатори технологије, а не само њени корисници.  60 наставника који су похађали обуку а одабрани са целе територије Србије. ће у организацији школских управа и секције наставника информатике ДИС-а током августа одржати радионице, а током школске године дати подршку у спровођењу новина у настави овог предмета.

Директни корисници су 120.000 ученика петог и шестог разреда основних школа у Србији и њихови наставници информатике, а индиректни 120.000 ученика седмог и осмог разреда основне школе, средњошколци, студенти и шира друштвена јавност заинтересована за програмирање.

Програмирај! бесплатно нуди:

  • 18 видео-лекција титлованихна српски језик (ћирилично и латинично писмо) из домена визуелног програмирања у програмском језику Scratch
  • 18 видео-лекција титлованихна српски језик (ћирилично и латинично писмо) из домена текстуалног програмирања у програмском језику Python
  • Текстуалнe приручникe за ученике у дигиталном облику, на ћириличном и латиничном писму
  • Тестуалнe приручникe за реализацију школских часова у дигиталном облику који садржи методичке припреме за наставнике на ћириличном и латиничном писму.
  • Обукe за наставникe информатике
  • Јавно доступне интерактивне наставне материјале на порталу Петља Посебна пажња посвећена је потребама ученика са оштећеним слухом (титл на српском језику, ћирилично и латинично писмо).

Планира се да креиран наставни видео-материјал буде допуњен титловима на језицима националних мањина.

Креирани курс за наставнике биће јавно доступан на сајтовима Moodle мреже Србије (http://mms.edu.rs/moodle/), Друштва за информатику Србије (http://dis.org.rs/sr/), МПНТР-а (https://prosveta.gov.rs/), Фондације Петља (http://petlja.org/) и YouTube каналу иницијативе Програмирај! https://www.youtube.com/channel/UCjLGS9pir9Tw6QBDeZhfCag и слободан за преузимање.

Loading