ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Инклузивно образовање – заједничке активности групе за социјалну инклузију и школских управа

Група за социјалну инклузију организовала је скуп 14.03.2016 у Новом Саду са школским управама под називом „Инклузивно образовање – заједничке активности групе за социјалну инклузију и школских управа“.
Скупу је присуствовало 20 просветних саветника из школских управа Сомбор, Зрењанин и Нови Сад. У уводном делу скупа представљене су активности Групе за социјалну инклузију од априла 2015. до марта 2016. године.
Учесници су упознати у главним цртама са Нацртом акционог плана за инклузивно образовање (АП за ИО), који је Група израдила у сарадњи са партнерима.
Представници школских управа прошли су и кроз радионицу која је за циљ имала анализу и допуну АП за ИО. Излиставањем добрих страна ИО и тешкоћа у омплементацији ИО, учесници су давали своје предлоге специфичних циљева, мера и активности која обухватају сва важна питања ИО.
Након радионице представљени су примери добре праксе транзиције ромске деце из предшколске установе у основну школу и укључивања деце азиланата и деце која мењају место становањакао и упис деце која се касније укључују у образовање.

Александра Калезић Вигњевић представила је активности Групе за заштиту од насиља и дискриминације и позвала учеснике да предложе обуке које су потребне просветним саветницима и школама за ову област.
Јелена Марковић је говорила о значају оснаживања школа за планирање и реализацију пројеката и представила публикација СИПРУ „Потенцијални извори финансирања васпитно-образовних установа“.
Скуп је завршен разменом информација о прилагођавању завршног испита и предлозима измена процедуре уписа у средњу школу ромских ученика преко мера афирмативне акције и уписа ученика који се образују по ИОП-у 2.
Планирано је да се одржи још скупова са школским управама у Београду, Нишу и Чачку до краја марта.

Loading