ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Иновациони ваучери – нова услуга за мала и средња предузећа

Фонд за иновациону делатност објавио је данас јавни позив за доделу иновационих ваучера. Иновациони ваучери су нови механизам финансијске подршке намењен малим и средњим предузећима да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту.

Ова услуга још једна је од услуга у оквиру Програма трансфера технологије Фонда за иновациону делатност, чија сврха је да подстакне преношење резултата јавног истраживања у приватни сектор како би се креирали производи и услуге којима ће се унапредити привреда. Данас је представљена у присуству високих званичника Владе Републике Србије, Делегације Европске уније и Светске банке.

Идентификовали смо кључне изазове науке и иновација у Србији, знамо да без јаке везе науке и привреде нема друштвеног напретка, и зато желимо да приближимо иновације тржишту, што подразумева и континуирана улагања у програме подршке иновацијама. За Програм иновационих ваучера у овој пилот фази Министарство просвете, науке и технолошког развоја је издвојило 24 милиона динара, на основу споразума Републике Србије о зајму са Светском банком кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ , рекао је Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја.

Заинтересована микро, мала и средња предузећа моћи ће да конкуришу за иновационе ваучере вредности до 800.000 динара за добијање услуга од јавних научноистраживачких организација како би решила технички или технолошки проблем на који наилазе у свом пословању (примера ради, за развој новиx или побољшање постојећих производа, израду демонстрационог прототипа, различите видове испитивања). Иновационим ваучером покрива се до 80% укупних трошкова услуге, односно предузећа су у обавези да суфинансирају преостали износ, укључујући и порез на додату вредност.

Иновациони ваучери су нови механизам подршке предузећима да, сарађујући са научноистраживачким организацијама, постану иновативнија и конкурентнија на тржишту. Програм је сада у пилот фази али верујемо да ће дати добре резултате и бити у сталној понуди Фонда предузећима. Фонд је успео да, кроз све своје програме, подстакне научноистраживачку заједницу и привреду да активно учествује у реализацији иновативних пројеката и на тај начин изграде нераскидиву везу, а све у циљу конкурентне српске привреде, изјавио је Иван Ракоњац, директор Фонда за иновациону делатност.

Јавни позив je отворен до 21. маја 2018. године, односно све док опредељена средстава у износу од 24 милиона динара не буду утрошена. Ваучери ће се додељивати по редоследу пристиглих пријава, у року од седам дана од дана достављања пријаве од стране предузећа.

Дизајн и процедуре за имплементацију шеме иновационих ваучера су припремљене у оквиру пројекта „Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологије“ који се финансира из ИПА средстава ЕУ за 2013, а њиме администрира Светска банка, док су средства за реализацију обезбеђена из буџета Владе Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (споразум о зајму Републике Србије са Светском банком).

Loading