ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Исплате ученичких и студентских кредита и стипендија

Решењем министра просвете и спорта, Број 451-02-02235/2005-05 од 03.10.2005. године, а у складу са чланом 4. Уговора о студентском кредиту, почиње отплата студентског кредита и ослобађање од обавезе враћања примљеног студентског кредита, које је упућено овлашћеној банци за вршење дела стручних послова везаних за кредитирање и стипендирање студената- Универзал банци ад. Београд, број уговора 451-02-36/2000-05 од 04.04.2000. године.

До данас, на основу извештаја овлашћене УниКредит банке, за послове пружања банкарских услуга за исплату ученичких и студентских кредита и стипендија и обављање дела стручних послова, број уговора 404-02-77/2014-05/7 од 12.09.2014 године, је ослобођено 100% од обавезе враћања примљеног студентског кредита 30 184 корисника у укупном износу од 2.391.900.250,00 динара.

Исто тако је и ослобођено 50% од обавезе враћања примљеног студентског кредита 2 951 корисник у укупном износу од 186.306.095,00 динара.

Loading