ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Истражити изостанке ученика средњих школа у Лесковцу

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је допис свим директорима средњих школа у Лесковцу и затражило да истраже све изостанке ученика са наставе, а извештаје да доставе Школској управи до краја дана. Уколико се утврди да су ученици, у понедељак 2. марта 2020. године учествовали у протесту поводом најаве одржавања Параде поноса у Лесковцу, потребно је, како је наведено у допису, повести васпитно-дисциплинске поступке против тих ученика, као и друге радње у складу са законом. Такође, потребно је испитати и евентуалне пропусте запослених у школи.

 Како је наведено, школа је у обавези да обавести надлежни центар за социјални рад и полицију, након што се утврди учешће појединих ученика у протесту.

          Поред примене процедура прописаних Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл.гласник РС 46/2010) потребно је применити и процедуре прописане Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности („Сл.гласник РС“ број 65/2018).

Loading