ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Истраживања и иновације у циљу јачања српске економије

Пројекат подршке истраживањима, иновацијама и трансферу технологија у Србији је данас покренут у знаменитом седишту Српске академије наука и уметности. Присутнима су се обратили Срђан Вербић, Министар просвете, науке и технолошког развоја, Њ. Е. Мајкл Девенпорт, шеф Делегације ЕУ у Србији и Тони Верхеијен, шеф Канцеларије Светске банке у Србији, као и др Александар Белић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Наташа Капил, виши стручни саветник за иновациону политику у Светској банци и Питер Линдхолм, виши стручни саветник за иновациону политику у Светској банци.

Заједнички пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Европске уније ће до јуна 2018. године бити финансиран у износу од 2,5 милиона евра кроз Инструмент за претприступну помоћ Европске уније, а пројектом ће управљати Светска банка.

Пројекат представља надоградњу на успехе постигнуте кроз текући Пројекат подршке иновацијама у Србији, који финансира ЕУ, а који је помогао у оснивању Фонда за иновациону делатност Србије. Уз коришћење грантова у вредности од 8,4 милиона евра, Фонд за иновациону делатност је успешно подржао 53 иновативне старт-ап и технолошки интензивне компаније у периоду од 2011. до 2014. године.

Нови Пројекат подршке истраживањима, иновацијама и трансферу технологија ће помоћи Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Фонду за иновационе делатности у даљем јачању истраживања, развоја и иновација у Србији, као и у пилотирању система за трансфер технологија ради подстицања економије засноване на знању.

Стручњаци Светске банке ће подржати Министарство у изради националне Стратегије за истраживања и развој и иновације, Инфраструктурне мапе пута за истраживања и развој и Акционог плана. Главни циљ нове стратегије је преусмеравање са квантитета ка квалитетнијим резултатима истраживања. Будуће политике у области иновација и истраживања треба да буду интегрисане, засноване на доказима и треба да узимају у обзир постојеће и потенцијалне ресурсе српске истраживачке заједнице и новонастале потребе пословних заједница у Србији и иностранству.

Други циљ пројекта је успостављање Центра за трансфер технологија у Фонду за иновациону делатност који ће представљати наставак претходно уложених напора у изградњу капацитета, финансираних од стране ЕУ и других донаторских програма. Центар за трансфер технологија ће ангажовати међународне експерте како би помогли истраживачким институтима у Србији да комерцијализују своје идеје у сарадњи са канцеларијама за трансфер технологија у Србији.

Коначно, пројекат ће такође подржати израду нове шеме грантова ради јачања сарадње између индустрије и истраживачких организација у Србији у области истраживања и развоја. Светска банка ће олакшати процес консултација са индустријом за потребе израде нове шеме грантова. Фонд за иновациону делатност ће радити на имплементацији шеме грантова за сарадњу, а почетак овог програма се очекује током 2015. године. Грантове ће финансирати ЕУ и Влада Србије са додатних 4,4 милиона евра.

На крају, као што су нагласили представници Делегације ЕУ, Министарства и Светске банке, ове пројектне активности су усмерене ка јачању међународног позиционирања српске привреде кроз преусмеравање српског истраживачког тела ка потребама индустрије у земљи и иностранству и учиниће истраживачки сектор конкурентнијим на европском и међународном тржишту, што би дугорочно требало да доведе до отварања радних места и економске конкурентности.

Активности у области научног рада, истраживања, иновација и трансфера технологија представио је др Александар Белић. Он је најавио бројне планове и промене које ће се договдити у овој области, а који ће бити обухваћени поменутом стратегијом.

Loading