ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Измене у поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, бр. 21/17) у циљу увођење јаснијих и прецизнијих правила у вези са поступком стицања научних звања, роковима у којима се покрећу наведени поступци као и у критеријумима неопходним за стицање научних звања. Наиме, током примене Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача указала се потреба да се одређени број одредаба појасни, ипрецизира и да се на другачији начин уреде одређена битна питања везана, пре свега, за поступак и услове за стицање научних звања истраживача.

 

Молимо колеге да посебно обрате пажњу на измене и допуне Прилога 3. Правилника –  ВРСТА И КВАНТИФИКАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА.

Све измене Правилника можете погледати ОВДЕ

Пречишћен текст Правилника можете погледати ОВДЕ

Loading