ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Измене Закона о високом образовању омогућиће и уређивање положаја лектората и лектора српског језика на страним универзитетима

Позивајући се на захтеве стручне и научне јавности Републике Србије  да се уреди положај лектората и лектора српског језика на славистичким катедрама у свету, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, припрема измене у Закону о високом образовању, што ће омогућити и доношење Правилника о условима за избор и заснивање радног односа лектора  српског језика на страним универзитетима.

Тим правилником било би регулисано и оснивање стручне комисије, која ће спроводити процедуру избора лектора, као и питање финансирања српских лектората у свету.

Иначе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је већ обезбедило неопходна финансијска средства и тиме предупредило проблем укидање радног места лектора за српски језик на Универзитету Сапиенца у Риму због одласка досадашњег лектора у пензију, као  и одлуке тог Универзитета да престане да финансира лекторе.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја најављеним изменама у Закону о високом образовању решава проблем који датира још од 2001. године када је угашен Републички завод  за међународну културну, техничку и просветну сарадњу. који се бавио лекторима и лекторатима српског језика. Послове Завода преузела су министарства – Министарство просвете, Министарство спољних послова. али без успостављања процедура и критеријума за избор лектора за српски језик, који су упућивани на славистичке катедре страних универзитета.

Послови везани за лекторе српског језика, од 2015. године,  односили су се само на давање сагласности Министарства за продужетак ангажовања лектора који раде на страним универзитетима на основу непосредне међууниверзитетске сарадње, ради регулисања боравка у страној држави.

Loading