ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ИЗВЕШТАЈ о активностима у образовно – васпитном систему у вези са заштитом деце и младих од трговине људима

Образовно-васпитни систем је препознао своју улогу, значај и потенцијал за рад на  превенцији и подизању свести о важности различитих активности које помажу подизање свести о трговини људима и могућностима за заштиту деце и младих од трговине људима.

За овај важан задатак је била неопходна обука запослених у овом систему  и стицање специфичних знања из ове области и разумевање улоге и одговорности.

У сарадњи са Центром за заштиту жртава  људи од трговине људима, Министарством унутрашњих послова израђени су 2015. године Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима у образовању.

Овим индикаторима се запосленима у образовним установама омогућава да лакше препознају симптоме који могу да указују на трговину људима и да се након уочавања индикатора обрате референтним установама. Индикатори су прилагођени свакодневном раду и функционисању запослених у образовању.

Индикатори су организовани у односу на домене понашања/ситуација које могу да укажу да се ради о трговини људима обухватају следеће области које су релевантне за трговину људима и образовни систем:

 1. Понашање ученика у школи
 2. Понашање родитеља у школи
 3. Здравствено стање ученика
 4. Изглед ученика
 5. Понашање ученика генерално
 6. Комуникација и садржај комуникације
 7. Успостављање односа и друштво
 8. Породични живот, услови живота ученика
 9. Самоидентификација

У децембру 2015. организована је, у сарадњи са Центром за заштиту жртава  људи од трговине људима прва обука запослених у образовном систему (представника Министарства просвете науке и технолошког развоја и запослених у школама) за примену индикатора.

Почетком 2016. започети су преговори са Центром за заштиту жртава трговине људима и УНИТАС фондом који су резултирали Меморандумом о сарадњи за период мај-децембар 2016.године .

Учествовали смо у изради сценарија за едукативни филм “Посматрачи” који је приказан на 2.програму РТС-а поводом обележаваwнај Европског дана заштите жртава трговине људима.

Обучена је још једна група запослених запослених у образовном систему (представника Министарства просвете науке и технолошког развоја и запослених у школама) за примену индикатора..

Укупан број обучених је 80 људи са територије читаве Србије – дакле свака школска управа (организациона јединица Министарства просвете ) има људе који су обучени за примену индикатора. Неки од њих су стручњаци за заштиту деце од насиља и координишу ове активности на територији одређене школске управе. Циљ је био да се ова група људи оспособи за рад  школама у својој школској управи .

Формиран је ауторски тим који је начинио  програм дводневне обуке “Заштита деце и младих у образовном систему од трговине људима“  који реализује ту обуку .

У јулу и августу 2016. 80 људи је завршило наведену обуку.

Начињени су и акциони планови који су инкорпорирани у Годишње планове рада школа и программе заштите ученика од насиља. Тако превентивне активности у области заштите од трговине људима постају саставни део активности школе.

У периоду септембар, октобар новембар остварене су бројне активности  у 589 основних И средњих  школа у Србији у којима је учествовало /било обухваћено :

6273  наставника
53526    ученика
4190    родитеља

Број наставника и родитеља треба прихватити као минималан јер су у највећем броју случајева извештаји школа и школских управа давали податке само о онима који су директно укључени у реализацију самих активности а не само у присуствовање.                           С обзиром на број школа и оријентациони број запослених  и ученика можемо сматрати да значајно већи број запослених, ученика као и родитеља добио основне информације  у вези са заштитом деце и младих од трговине људима.

Неке од активности које су реализоване су:

 • анкетирање грађана о томе шта знају о трговини људима,
 • подела флајера/лифлета о трговини људима на трговима, у парковима, у локалној заједници у окружењу школе,
 • форум театар,
 • ходајуће рекламе,
 • симулирање ланца трговине људима,
 • снимање о ставовима и информисаности о теми израда постера,
 • изложбе постера у холу школе,
 • приказивани филмови “Две сестре” на часовима одељенског старешине ,
 • писани су текстови/чланци у локалним новинама ,
 • израђивани тематски панои,
 • одржавана предавања /презентације на Наствничком већу, Ђачком парламенту, Саветима родитеља,
 • обуку су прошли Тимови за заштиту од насиља школа ,
 • дати интервјуи за локалне медије ,
 • филмови „Две сестре“ приказани на ЧОС-у,
 • филм „Посматрачи“ је препоручен свим школама, разговарано о филму на часовима одељенске заједнице и  друго.
 • остварена је сарадња са НВО/Црвени Крст (вршњачка едукација), Астра ,Атина.

Обележен је Европски дан заштите жртава трговине људима .

Одржана је у Београду 5.12.2016.године Конференција “Заштита деце и младих у образовном систему-искуства и изазови” на којој су учесници из целе Србије разменили  своја искуства .

Током 2016 и 2917 у Београду, Новом Саду и Нишу  на  факултетима  за спорт и физичко васпитањ а у сарадљији са удружењима наставника физичке културе  реализована обука наставника физичког васпитања – око 100 људи је завршило обуку “Превенција трговине децом и младима” која је  посебно адаптирана за наставнике физичког васпитања .

Израђен је Приручник за образовни систем-Заштита ученика од трговине људима.Одшампан је у 7000 примерака и свака школа у Србији је добила неколико примерака. Овај приручник у електронској форми можете погледати ОВДЕ.

Начињен сет од три радионице који омогућава активну обраду филма “Посматрачи” .

Loading