ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавна расправа – стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља

Јавна расправа о Нацрту Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља коју је организовало Министарство за рад, запошљавање социјалну политику и борачка питања која је одржана у Београду једна је од четири јавне расправе које су између осталог одржане и у  Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

Расправи су присуствовали  представници различитих система-Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства унутрашњих послава, Министарства за рад, запошљавање социјалну политику и борачка питања ,Министарства здравља,као и међународних организација.Посебно истичемо присуство и активно учествовање младих који су дошли као део организације Пријатељи деце Београда.

Након приказа нацрта Стратегије која је обухватала анализу стања и потреба а затим и кључних приоритета за унапређивање политика усмерених на превенцију и заштиту деце развила се интензивна дискусија која је изнедрила конструктивне предлоге.

Представница Министарства просвете, науке и технолошког развоја Биљана Лајовић је истакла искуство образовног система кроз израду одговарајућих закона и подзаконских аката који су допринели сензибилизацији, превентивном раду и повећању реаговања на насилно понашање. Учеснике расправе упознала је и са формирањем и почетком рада међуминистарског тела као примера за јачање заједничких напора за заштиту деце од насиља и интензивирање напора за развијање позитивног система вредности.

Истакнута је потреба да се организује управљање стратегијом да би се заиста применила у пракси па је предложено да се одмах након њеног усвајања начини Акциони план за рок од 2 године.Тиме би се осигурала реализација предвиђених активности и праћење ефеката.

Учесници су истакли потребу јачања сарадње на свим нивоима, важност размене информација. Покренуто је питање односа према подацима и потребу професионаланог поступања, етичности у односу на податке о деци, породици. Наглашена је потреба синхронизације поступања свих система важних за осигурање добробити деце.

Loading