Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2021. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује  конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2021. години

Предмет конкурса јесте додела дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од јавног, односно општег интереса за студенте у 2021. години, и то за области: информисање студената, остваривање културно-уметничких, односно културнообразовних-забавних и спортско-рекреативних активности студената и организовање одмора и опоравка студената.

Учесници Учесници конкурса могу бити само непрофитабилна студентска удружења која се баве питањима студентског стандарда у интересу студентске популације и која остварују своје активности од општег интереса на територији Републике Србије.

Рок за подношење пријаве са конкурсном документацијом јесте 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја или на порталу е- Управе.

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading