ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2023. години

Министарство просвете расписало је Јавни конкус за доделу дотација  студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2023. години.

На овај начин Министарство подржава реализацију програма, односно делова програма од јавног, односно општег интереса за студенте у 2023. години и то за области: информисање студената, остваривање културно-уметничких, односно културно-образовних-забавних и спортско-рекреативних активности студената и организовање одмора и опоравка студената.

Учесници конкурса могу бити само непрофитабилна студентска удружења која се баве питањима студентског стандарда у интересу студентске популације и која остварују своје активности од општег интереса на територији Републике Србије.

Програм, односно део програма се доставља у два писмена примерка и у електронском облику (на USB flash меморији), препорученом поштом, на адресу:

 

Министарство просвете

Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције

Београд, Немањина 22-26

са назнаком: „За јавни конкурс“

 

Рок за подношење пријаве са конкурсном документацијом јесте 15 дана од дана објављивања, односно до 14. марта 2023. године.

Министарство неће разматрати некомплетне пријаве, као ни пријаве са конкурсном документацијом пристигле након  истека овог рока неће се узимати у разматрање.

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading