ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Jавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су подршка ученицима средњих школа и студентима у 2022. години која реализују удружења

Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја расписује Jавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су подршка ученицима средњих школа и студентима у 2022. години која реализују удружења

Циљеви јавног конкурса су образовање младих у стицању практичних вештина; политичко образовање младих; међународна размена у образовне сврхе; организација дебата, јавних наступа, семинара, трибина, сусрета, округлих столова; објављивање бесплатних електорнских и штампаних садржаја

Учесници конкурса могу бити удружења са седиштем на територији Републике Србије (добровољне и невладине недобитне организације, основане ради остваривања циљева и унапређивања образовања и васпитања). Удружење као доказ доставља фотокопију решења и одлуку о оснивању удружења (из Агенције за привредне регистре).

Удружења – учесници конкурса пријаву подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Подносилац пријаве конкурсну документацију шаље поштом у затвореној коверти, с тим што је неопходно да конкурсна документација стигне на писарницу у року за конкурисање.

На полеђини коверте навести назив и адресу примаоца пријаве са назнаком:

Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање програма од јавног интереса који су подршка ученицима средњих школа и студентима у 2022. години која реализују удружења

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат VIII, Крило Ц, Канцеларија 28,

за Тијану Тадић

На предњој страни коверте, у горњем левом углу, мора бити наведен назив и адреса подносиоца пријаве и назив конкурса.

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading