ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за избор мастер студијских програма из области вештачке интелигенције (машинског учења)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је Јавни конкурс је избор и финансирање два студијска програма мастер академских студија из области вештачке интелигенције, односно машинског учења.

Циљ овог јавног конкурса јесте да створи услове за напредак вештачке интелигенције у Републици Србији, као и да развије вештине за послове будућности. Са нагласком на практични аспект рада кроз многобројне обавезне пројекте на предметима развијеним у оквиру овог конкурса, крајњи циљ ових мастер програма је да студенти по завршетку студијског програма буду оспособљени за практичан рад у привреди у области вештачке интелигенције.

На јавни конкурс се могу пријавити универзитети или факултети чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, а који реализују основне и мастер студијске програме из области Рачунарске науке и Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Уколико се на јавни конкурс заједнички пријаве високошколска установа и приватна високошколска установа, носилац реализације студијског програма је високошколска установа чији је оснивач Република, односно аутономна покрајина.

Финансирање два студијска програма мастер академских студија из области вештачке интелигенције, односно машинског учења део је активности које су предвиђене Акционим плана Стратегије за развој вештачке у Републици Србији за период 2020–2025.

Успостављањем два студијска програма мастер академских студија из области вештачке интелигенције увеле би се нове дисциплине у високошколско образовање у Републици Србији, а истовремено би се отворила могућност школовања кадра компетитивног на националном и глобалном нивоу. Овакав приступ има за циљ да изгради компаративне предности кроз повезивање истраживачких и академских снага с потребама привреде.

Рок за подношење пријаве са конкурсном документацијом јесте 24. септембар 2021. године, до 23.59 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Преузмите:

 

 

 

Loading