ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање 10 извршилачких радних места у Mинистарству

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1727/2021 од 26. фебруара 2021. године, Број: 112-8842/2021 од 28. септембра 2021. године, Број: 112-6094/2021 од 29. јуна 2021. године, Број: 112-3853/2021 од 27. априла 2021. године, Број: 112-7172/2021 од 29. јула 2021. године и Број: 112-11061/2021 од 30. новембра 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Mинистарству просвете, науке и технолошког развоја.

 Радна места која се попуњавају:

  • Радно место за финансијске послове у међународној сарадњи и европским интеграцијама
  • Радно место за послове програмирања пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ ЕУ у области науке, технолошког развоја и иновација
  • Радно место за спровођење пројеката претприступних фондова ЕУ у области науке, технолошког развоја и иновација
  • Радно место за нормативне послове у високом образовању
  • Радно место за послове планирања и праћења реализације инвестиционих пројеката и извештавања
  • Радно место за праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког стандарда
  • Радно место за правне послове
  • Радно место за административне пословe
  • Радно место просветног саветника
  • Радно место интерни ревизор за област науке
Преузмите документа
Loading