ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1668/2023 од 28. фебруара 2023. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7606/2023 од 30. августа 2023. године, Министарство просвете оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете.

Радна места која се попуњавају:

 1. Радно место за послове планирања и праћења реализације инвестиционих пројеката и извештавања, разврстано у звање млађи саветник, у Сектору за ученички и студентски стандард и инвестиције, Одељење за инвестиције, Одсек за управљање инвестиционим пројектима
 2. Радно место за правне послове, разврстано у звање саветник, Сектор за дигитализацију у просвети
 3. Радно место за послове припреме извршења буџета, разврстано у звање саветник, у Сектору за финансије, Одељење за припрему и извршење програмског буџета, Одсек за извршење програмског буџета
 4. Радно место за спровођење јавне набавке, разврстано у звање саветник, у Сектору за финансије, Група за јавне набавке
 5. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа, Школска управа Сомбор
 6. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа, Школска управа Ваљево
 7. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа, Група за стручно-педагошки надзор за општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин
 8. Радно место за нормативне послове из области предуниверзитетског образовања, разврстано у звање саветник, Одсек за правне послове
 9. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа, Школска управа Београд
 10. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа, Школска управа Чачак
 11. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа, Школска управа Краљево
 12. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа, Школска управа Лесковац
Преузмите документа
Loading