ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1668/2023 од 28. фебруара 2023. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2667/2023 од 29. марта 2023. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3597/2023 од 26. априла 2023. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10376/2023 од 30. октобра 2023. године, Министарство просвете оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете.

Радна места која се попуњавају:

  1. Радно место за планирање, припрему и извршење буџета
  2. Радно место за послове у високом образовању и студентска питања
  3. Радно место за координацију послова инвестиционог планирања
  4. Радно место за административне послове
  5. Радно место за стручно-оперативне послове
  6. Радно место републичког просветног инспектора у установама високог образовања, ученичког и студентског стандарда и за планирање и унапређивање рада просветне инспекције,
  7. Радно место за информатичке и финансијске послове у области инспекцијског надзора
  8. Радно место просветног саветника Школска управа Ужице
Преузмите документа
Loading