ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-12682/2023 од 26.12.2023. године, 51 број: 112-533/2024 од 30.01.2024. године, 51 број: 112-1425/2024 од 27.02.2024. године, Министарство просвете оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете

Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за аналитичке послове и праћење основног образовања и васпитања,
2. Радно место за послове надзора над реализацијом инвестиционих пројеката и извештавања
3. Радно место за вођење база података у вези са пословима планирања и праћења инвестиција
4. Радно место просветног саветника, Школска управа Крушевац
5. Радно место просветног саветника, Школска управа Београд
6. Радно место за нормативне послове из области предуниверзитетског образовања

Преузмите документа
Loading