ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-709/2022 од 31. јануара 2022. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Радна места која се попуњавају:

  1. Радно место за послове признавања професионалних квалификација, разврстано у звање саветник, Сектор за високо образовање, Група за аналитику и развој високог образовања – 1 извршилац.
  2. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, Одељење за координацију рада школских управа, Школска управа Краљево – 1 извршилац.
  3. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, Одељењe за координацију рада школских управа, Школска управа Пожаревац – 1 извршилац.
Преузмите документа
Loading