ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6094/2021 од 29. јуна 2021. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-7172/2021 од 29. јула 2021. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5067/2022 од 29. јуна 2022. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6069/2022 од 29. јула 2022. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за нормативне послове у високом образовању, разврстано у звање саветник, Сектор за високо образовање, Одсек за послове високог образовања.
2. Радно место за послове у високом образовању и студентска питања, разврстано у звање саветник, Сектор за високо образовање, Одсек за послове високог образовања.
3. Радно место за правне послове, разврстано у звање саветник, Сектор за дигитализацију у просвети и науци.
4. Радно место за послове просветног саветника и унапређивање квалитета образовања, разврстано у звање самостални саветник, Одељење за координацију рада школских управа, Школска управа Крагујевац.
5. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, Одељење за координацију рада школских управа, Школска управа Ужице.

Преузмите документа
Loading