ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

На основу чл. 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11061/2021 од 30. новембра 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Радно место које се попуњава: Радно место за административне послове, разврстано у звање референт, Сектор за дигитализацију у просвети и науци

Преузмите документа
Loading