ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Радна места за канцеларијаксе послове, за аналитичке послове и шеф Одсека за развој научноистраживачких кадрова

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11092/2020 од 25. децембра 2020. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

Радна места која се попуњавају:  

  1. Радно место за канцеларијске послове, разврстано у звање млађи сарадник, Одељење за инспекцијске послове у установама доуниверзитетског образовања и васпитања и заводима, Сектор за инспекцијске послове – 1 извршилац.
  2. Радно место за аналитичке и статистичке послове, разврстано у звање референт, Група за правне, аналитичке и информатичке послове, Сектор за инспекцијске послове – 1 извршилац.
  3. Шеф Одсека, разврстано у звање самостални саветник, Одсек за развој научноистраживачких кадрова, Сектор за науку – 1 извршилац.
Преузмите документа
Loading