ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Mинистарству просвете, науке и технолошког развоја у Одељењу за координаицју рада школских управа и ШУ Лесковац

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9917/2021 од 27. октобра 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Mинистарству просвете, науке и технолошког развоја

Радна места која се попуњавају:

  1. Радно место за осигурање квалитета стручно-педагошког надзора, спољашњег вредновања и стручне подршке установама, разврстано у звање самостални саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа – 1 извршилац.
  2. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, Школска управа Лесковац, Одељење за координацију рада школских управа – 1 извршилац.

 

Преузмите документа
Loading