ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја за радна места руководилац Групе за аналитику и развој високог образовања, за администрацију сервиса е-Науке и просветног инспектора у установама високог образовања и ученичког и студентског стандарда

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2780/2021 од 30. марта 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Радна места која се попуњавају:  

  1. Радно место за развој и унапређивање дуалног образовања и васпитања, разврстано у звање саветник, у Сектору за дуално образовање и васпитање, Група за дуално образовање и васпитање и национални оквир квалификација – 1 извршилац.
  2. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа, Школска управа Нови Сад – 1 извршилац.
Преузмите документа
Loading