ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја за радна места за нормативне послове, праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког стандарда и просветне саветнике у ШУ Београд и Зајечар

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7172/2021 од 29. јула 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у министарству просвете, науке и технолошког развоја

Радна места која се попуњавају:  

  1. Радно место за нормативне послове у високом образовању, разврстано у звање саветник, Сектор за високо образовање, Одсек за послове високог образовања – 1 извршилац.
  2. Радно место за праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког стандарда, разврстано у звање саветник, Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције, Одељење за послове ученичког и студентског стандарда, Група за ученички и студентски стандард – 1 извршилац.
  3. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, Одељењe за координацију рада школских управа, Школска управа Београд – 1 извршилац.
  4. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа, Школска управа Зајечар – 1 извршилац.

 

Преузмите документа
Loading