ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја – шеф Одсека за послове високог образовања

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8842/2021 од 28. септембра 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

Раднo местo којe се попуњава: шеф Одсека, у звању виши саветник, Одсек за послове високог образовања, Сектор за високо образовање – 1 извршилац.

Преузмите документа
Loading