ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање пет извршилачких радних места

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12259/2021 од 27. децембра 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у министарству просвете, науке и технолошког развоја

Радна места која се попуњавају: радно место просветног инспектора у установама високог образовања и ученичког и студентског стандарда и планирање и унапређење рада просветне инспекције, радно место аналитичара за програме и активности из области енергетике-енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, радно место аналитичара за програме и активности из области рударства, геотехнике и управљања водама, радно место за опште послове и радно место за односе са јавношћу.

 

Преузмите документа
Loading