ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање шест извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8842/2021 од 28. септембра 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Радна места која се попуњавају:  

  1. Радно место за послове надзора над реализацијом инвестиционих пројеката и извештавања, разврстано у звање саветник, Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције, Одељење за инвестиције, Одсек за планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката- 1 извршилац.
  2. Радно место за послове планирања и праћења реализације инвестиционих пројеката и извештавања, разврстано у звање млађи саветник, Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције, Одељење за инвестиције, Одсек за планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката – 1 извршилац.
  3. Радно место за инвестиционо-финансијско планирање, надзор, извештавање и реализацију инвестиционих пројеката, разврстано у звање млађи саветник, Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције, Одељење за инвестиције, Одсек за планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката – 1 извршилац.
  4. Радно место за спровођење јавне набавке, разврстано у звање саветник, Сектор за ученички и студенстки стандард и инвестиције, Одељење за инвестиције, Група за јавне набавке- 1 извршилац.
  5. Радно место интерни ревизор за област науке, разврстано у звање саветник, у Групи за интерну ревизију- 1 извршилац.
  6. Радно место за подршку пословима интерне ревизије и интерне контроле процедура, разврстано у звање саветник, у Групи за интерну ревизију- 1 извршилац.
Преузмите документа
Loading