ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за пријаву и учешће у пројектима који се финансирају у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је Јавни позив за финансирање пројеката за подршку високошколским установама у развоју нових и иновирању постојећих предмета у оквиру акредитованих студијских програма, који треба да допринесу унапређењу компетенција наставника и сарадника за извођење наставе, иновирају постојеће студијске програме који прате потребе тржишта рада, унапреде квалитет образовног процеса кроз стварање бољих услова за реализацију наставе и учење студенатам, развију предузетничке вештине студената и унапреде сарадњу високошколске установе са привредом и другим заинтересованим актерима у локалној заједницикао и да повећају употребу информационих технологија у настави и процесу учења.

Право учешћа на јавном конкурсу имају акредитоване високошколске установе чији је оснивач Република Србија, односно Аутономна покрајина и које имају акредитоване студијске програме у оквиру којих се пројектом предлаже увођење нових или иновирање постојећих предмета.

Пројектни предлог путем пријавног формулара и пратећих документа предаје искључиво руководилац пројекта, слањем мејла на адресу: razvoj2021@prosveta.gov.rs

Пријавни формулар потписан од стране овлашћеног лица реализатора пројекта и руководиоца пројекта, заједно са пратећим документима (логичком матрицом пројекта, табелом буџета, биографијама руководиоца и чланова пројектног тима, потписане сагласности за руководиоца пројектног тима – уколико постоји пројектни тим) доставља се у једном штампаном примерку Министарству на адресу:

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 Сектор за високо образовање

 Немањина 22-26, 11000 Београд

са назнаком „за Јавни конкурс-Развој високог образовања 2021/2022“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Рок за подношење пријава пројеката је 18. јул 2021. године до 23:59 часова.

Преузмите:

Loading