ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за реализацију промотивних активности Националног модела дуалног образовања и оквира квалификација у Републици Србији

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни конкурс за доделу средстава за реализацију промотивних активности Националног модела дуалног образовања и оквира квалификација у Републици Србији којe реализују удружења, у оквиру којих ћe се промовисати Национални модел дуалног образовања Републике Србије, Мастер план имплементације Закона о дуалном образовању у Србији односно стратешки документ који подржава процес планирања реформских процеса дуалног образовања, Закон о дуалном моделу студија у високом образовању, Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије са пратећим актима, као и каријерно вођење и саветовање и целоживотно учење, у периоду трајања пројекта, односно 6 месеци од потписивања уговора о реализацији.

Циљеви јавног конкурса: развијање концепта и реализација информативно-образовних радионица за ученике, студенте, школе и послодавце на различите теме које се тичу дуалног образовања и Националног оквира квалификација, развијање концепта и реализација округлих столова о дуалном образовању и фацилитирање њима, развијање концепта и организација конференције посвећене дуалном образовању, подршка у припреми стручног промотивног материјала у вези са имплементацијом дуалног образовања и Националног оквира квалификација РС у складу са терминологијом својственој систему НОКС на српском и енглеском језику, реализација наведених активности у 6 управних округа са по минимум 5 градова и општина Србије, медијска подршка о реализованим промотивним активностима.

Право учешћа имају удружења са седиштем на територији Републике Србије (добровољне и невладине недобитне организације, основане ради остваривања циљева и унапређивања образовања и васпитања, развоја стручног и дуалног образовања, целоживотног учења и оквира квалификација).

Удружења – учесници конкурса пријаву подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Подносилац пријаве конкурсну документацију предаје на писарници Министарства  или шаље поштом (обичном поштом, пошиљка са потврђеним уручењем – „А“ и „АА“, пост експрес, достава курирском или доставном службом и сл) у затвореној коверти, с тим што је неопходно да конкурсна документација стигне на писарницу у року за конкурисање.

На полеђини коверте навести назив и адресу подносиоца пријаве са назнаком:

„Јавни конкурс за реализацију промотивних активности Националног модела дуалног образовања у Републици Србији“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за дуално образовање и васпитање

Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат VIII, Крило Ц, Канцеларија 26

 

Пријаве се могу слати и електронском поштом на следећу адресу: gabrijela.grujic@prosveta.gov.rs.

На предњој страни коверте, у горњем левом углу, мора бити наведен назив и адреса подносиоца пријаве и назив конкурса.

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading