ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкус за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2022. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је Јавни конкус за доделу дотација  студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2022. години.

На овај начин Министарство подржава реализацију програма, односно делова програма од јавног, односно општег интереса за студенте у 2022. години и то за области: информисање студената, остваривање културно-уметничких, односно културно-образовних-забавних и спортско-рекреативних активности студената и  организовање одмора и опоравка студената.

 Учесници конкурса могу бити само непрофитабилна студентска удружења која се баве питањима студентског стандарда у интересу студентске популације и која остварују своје активности од општег интереса  на територији Републике Србије.

Учесник конкурса програм, односно делове програма доставља на прописаном Обрасцу.

 Пријаву, конкурсну документацију и програм, односно део програма се доставља у два писмена примерка и у електронском облику (приложен снимљени ЦД), препорученом поштом, на адресу:

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције

Београд, Немањина 22-26

са назнаком: „За јавни конкурс“

Рок за подношење пријаве са конкурсном документацијом јесте 15 дана од дана објављивања, односно до 17. фебруара 2022. године.

Министарство неће разматрати некомплетне пријаве, као ни пријаве са конкурсном документацијом пристигле након  истека овог рока неће се узимати у разматрање.

 

ПРЕУЗМИТЕ:

 

 

Loading