ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив: Обука наставника из дигиталне писмености

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту Министарство) упућује позив свим основним и средњим школама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе у Републици Србији за учешће у првој фази спровођења програма стручног усавршавања за достизање основног нивоа дигиталних компетенција за наставнике основних и средњих школа. Ова фаза састоји се од самовредновања нивоа дигитaлних компетенција наставника и стручних сарадника и стручног усавршавања свих наставника који немају достигнут основни ниво дигиталних компетенција, описаних у документу Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2017/04/Okvir-digitalnih-kompetencija-Final-2.pdf  (у даљем тексту: Оквир) ради оспособљавања за примену информационо-комуникационих технологија у образовно-васпитном раду.

Програм стручног усавршавања намењен је запосленима у образовању који не поседују основни ниво дигиталних компетенција, описаних у Оквиру, ради достизања тог нивоа, који ће наставницима у будуће бити неопходан ради примене у настави, вођења школске администрације, стручног усавршавања и евиденције стручног усавршавања. Програм ће се одвијати по хибридном моделу: два пута по два дана непосредног рада у рачунарском кабинету и два задатка која се предају и коментаришу онлајн, а похађаће га сви наставници који применом инструмента за самовредновање нивоа дигиталних компетенција утврде да нису достигли основни ниво. Приликом пријаве потребно је да директор пошаље податак о броју наставника којима је ова обука потребна. У прилогу овог позива достављамо вам упутство за самовредновање дигиталних компетенција, на основу којег ће се одредити кандидати за похађање обуке.

Програм стручног усавршавања реализоваће се у школама према динамици и на локацијама условљеним бројем учесника из једне школе односно јединице локалне самоуправе и техничким условима за реализацију, почев од 15. августа 2017. године.

Програм стручног усавршавања биће бесплатан за учеснике.

Школе се пријављују за добијање обуке попуњавањем електронског формулара који је саставни део овог позива, а подаци потребни за попуњавање формулара су: ИД и назив школе, број наставника и стручних сарадника запослених у школи, број кандидата за похађање овог програма, број радних места за рачунарима повезаним на интернет у рачунарском кабинету у којем би се могла одвијати обука у школи већ од 15. августа (или касније, ако школа има информације о предстојећој набавци), подаци за конктакт са особом задуженом за спровођење самовредновања и обуке у школи. За тачност података унетих у упитник одговоран је директор школе.

Формулар за пријаву је доступан путем линка http://upitnici.prosveta.gov.rs/index.php/468138?lang=sr  а по завршеном попуњавању, потребно је одштампати пријаву, коју оверену потписом директора и печатом школе, треба  доставити  Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком: Пријава на Јавни позив школама за учешће у првој фази спровођења програма стручног усавршавања за достизање основног нивоа дигиталних компетенција за наставнике основних и средњих школа.

Рок за попуњавање електронског упитника је понедељак, 26. јун 2017. године. у 10 часова.

Додатне информације могу се добити упитом на електронску адресу: obuke.digikomp@prosveta.gov.rs .

Министар ће формирати Комисију чији ће задатак бити да изврши увид у поднете пријаве и сачини листу школа које ће од школске 2017/2018. године бити укључене у пограм стручног усавршавања за достизање основног нивоа дигиталних компетенција.

Критеријуми за формирање листе школа којом ће бити одређен редослед организовања обука биће време подношења пријаве, технички услови за реализацију обуке, регионална распоређеност пријављених школа и број потенцијалних учесника обуке.

Листе школа биће објављене на званичној интернет страници Министарства.

Прилози: Упутство за самовредновање дигиталних компетенција

Упитник за самопроцену

Loading