ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2021. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања запослених у предшколским установама и основним школама у 2021. години, а која реализују правна лица.

Циљ јавног позива је избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања усмереног на развој и подизање компетенција запослених у предшколским установама и основним школама.

Развој и подизање компетенција запослених у предшколској установи и основној школи треба да обезбеди подршку деци, ученицима и родитељима у развоју компетенција, односно остваривању циљева и исхода образовања и васпитања, као и стварању услова за реализацију пројеката у предшколским установама и основним школама.

Приоритетне области за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања су развој кључних компетенција и развој општих међупредметних компетенција.

Учесници позива могу бити правна лица са седиштем на територији Републике Србије, која обављају и послове у области образовања и васпитања, као и послове у вези са образовањем и васпитањем, а која нису користила средства из буџета Републике Србије у претходне три године.

Једно правно лице може да по овом позиву пријави један предлог програма стручног усавршавања по области.Комплетну документацију са предлогом програма стручног усавршавања, учесници јавног позива подносе и у штампаној и у електронској форми, у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива, на званичној интернет страници Министарства.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које се не доставе и у штампаној и у електронској форми, неће се разматрати.

За подношење пријаве у штампаној форми, на коверти је неопходно назначити:

„Јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2021. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама“ (не отварати)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор предшколско и основно образовање и васпитање

Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат VI, Крило Ц, Канцеларија 22

За подношење пријаве у електронској форми, односно електронском поштом адреса је: osnovno@prosveta.gov.rs

Преузмите:

 

Loading