ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2023. години

Министарство просвете расписује Јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2023. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама а која реализују правна лица.

Развој и подизање компетенција запослених у предшколској установи и основној школи треба да обезбеди подршку ученицима и родитељима у развоју кључних компетенција, односно остваривању циљева и исхода образовања и васпитања и стварању услова за реализацију пројеката у основним школама. Подстицање запослених на организовање радионица, округлих столова, семинара, трибина, конференција, сусрета, обука, дебата, изложби, манифестација и других облика активности за децу, ученике, родитеље и запослене у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама, као и развој и објављивање бесплатних електронских и штампаних садржаја (књига, зборника, брошура, приручника и других информативних публикација).

Приоритетне области за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања су развој кључних компетенција и општих међупредметних компетенција.

Учесници позива могу бити правна лица са седиштем на територији Републике Србије, која обављају и послове у области образовања и васпитања, као и послове у вези са образовањем и васпитањем, а која нису користила средства из буџета Републике Србије у претходне три године.

Једно правно лице може да пријави један предлог програма стручног усавршавања по области, по овом позиву.

Учесници јавног позива комплетну документацију са предлогом програма стручног усавршавања подносе у штампаној и електронској форми у року од 8 дана од дана објављивања јавног позива на званичној интернет страници Министарства.

На коверти је неопходно назначити:

„Јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2023. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у прешколским установама и основним школама“ (не отварати)

Министарство просвете, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат VI, Крило Ц, Канцеларија 22

За подношење пријаве електронском поштом адреса је: osnovno@mpn.gov.rs

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading