ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за подношење пријава гимназија и средњих школа које имају гимназијска одељења за доделу финансијских средстава у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни позив за подношење пријава гимназија и средњих школа које имају гимназијска одељења за доделу финансијских средстава  у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења.

Гимназије и средње школе које имају гимназијска одељења средства могу користити за опремање кабинета наставних предмета који у својим програмима имају лабораторијске вежбе или за ИКТ опрему – кабинете за биологију, физику, хемију, информатику и рачунарство или за мултимедијалне учионице.

Циљ је да се опремањем кабинета обезбеде услови за квалитетнију наставу и практичне вежбе који ће утицати  на квалитет исхода учења и допринети развоју знања, вештина и критичког мишљења ученика.

Подносилац пријаве конкурсну документацију предаје на писарници Министарства  или шаље поштом у затвореној коверти, с назнаком:

 

Јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава  у циљу подизања услова за остваривање наставе “ (не отварати)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат III, Крило Ц, Канцеларија 13

 

Рок за подношење пријава је до 10. фебрара 2022. године.

Неће се узимати у разматрање пријаве које се доставе после наведеног рока, као и пријаве са непотпуном документацијом и пријаве достављене електронском поштом.

ПРЕУЗМИТЕ:

 

Loading