ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава  у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења. Средства су намењена за опремање гимназија за реализацију програма наставе и учења у првом разреду општег средњег образовања.

Циљ јавног позива је унапређивање услова у којима се остварује настава и учење. Гимназије средства могу користити за опремање кабинета наставних предмета који у својим програмима имају лабораторијске вежбе или за ИКТ опрему. Опремањем кабинета обезбеђује се квалитетнија настава која ће допринети како развоју знања тако и развоју вештина  и критичког мишљења. Практичне вежбе доприносе принципу очигледности у настави што утиче на квалитет исхода учења.

Област у којој је планирана финансијска подршка: гимназија која добије финансијска средства може их искористити за куповину опреме за кабинете за биологију, физику, хемију, информатику и рачунарство или за мултимедијалне учионице.

Средства за реализацију јавног позива за финансирање опремања гимназија  обезбеђена су у буџету Републике Србије у износу од  10.500.000 динара.

Гимназије пријаву на јавни позив подносе у року од 10 радних дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници Министарства.

Подносилац пријаве конкурсну документацију предаје на писарници Министарства  или шаље поштом у затвореној коверти, с назнаком:

„Јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава  у циљу подизања услова за остваривање наставе “ (не отварати)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Немањина 22-26, 11000 Београд

спрат III, Крило Ц, Канцеларија 13

 ПРЕУЗМИТЕ:

Loading