ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за подношење пријава установа које остварују основно образовања и васпитања у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни позив за  подношење пријава за доделу финансијских средстава установама које врше делатност основног образовања и васпитања у Републици Србији у циљу опремања ученичких задруга ради унапређења услова рада.

Средства су намењена за реализацију предложеног програма ученичке задруге, као и за набавку машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичких задруга.

Ученичке задруге важан су део образовно-васпитног рада у школама, којима се

развијају потенцијали и радне навике ученика, развија предузетничка компетенција и јача мотивација за производним и радним процесима, самопоуздање и свест о властитим интересовањима и могућностима. Ученичка задруга реализацијом програма, набавком одговарајућих машина, опреме, средстава и материјала за рад и примереним методичким поступцима под менторством наставника треба да омогући развој вештина и способности, конструкцију, продубљивање и примену знања ученика, чланова

За доделу средстава могу се пријавити установе које имају основану ученичку задругу, а средства се могу користити за куповину машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичке задруге у складу са Пројектом који предложе.

Учесници јавног позива комплетну документацију подносе у штампаној и електронској форми у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива на званичној интернет страници Министарства. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

На коверти је неопходно назначити:

Јавни позив за подношење пријава установа које остварују основно образовања и васпитања у Републици Србији  за доделу финансијских средстава  ради унапређења услова рада ученичких задруга (не отварати)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор предшколско и основно образовање и васпитање

Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат VI, Крило Ц, Канцеларија 22

За подношење пријаве електронском поштом адреса је: osnovno@prosveta.gov.rs

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading