ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за подношење пријава за избор публикација за ученике основношколског узраста и додатних наставних средстава за ученике са сметњама и развоју и инвалидитетом основношколског узраста

Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршиће избор публикација за ученике основношколског узраста, на српском језику и на језику националних мањина у Републици Србији, објављених у 2020. и 2021. години, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста, објављених почев од 2018. године, ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, као и богаћење библиотечког фонда библиотека за ученике српског порекла, који основно образовање и васпитање похађају по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству,  и то из следећих категорија:

  1. домаћа књижевност за децу основношколског узраста;
  2. преводна књижевност за децу основношколског узраста;
  3. публикације које представљају националну културну баштину и савремену културу и уметност прилагођене основношколском узрасту;
  4. публикације које представљају позната дела светске културне баштине прилагођене основношколском узрасту;
  5. публикације које представљају живот и рад знаменитих личности из области науке, културе и уметности прилагођене основношколском узрасту;
  6. научна и научно-популарна издања, лексикографска и референтна литература, прилагођена основношколском узрасту;
  7. публикације намењене ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом;
  8. додатна наставна средства, намењена ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и одобрена на основу Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, бр. 27/2018);
  9. додатна наставна средства намењена ученицима српског порекла, који похађају основно образовање и васпитање по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству на српском језику.

Све публикације, наведене по категоријама од могу бити на српском језику, као и на језику националне мањине.

Право учешћа на Јавном позиву имају правна лица са седиштем на територији Републике Србије која се баве издавачком делатношћу.

Издавачи подносе пријаве на Јавни позив (обрасце и комплетну документацију са примерцима публикација) на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Немањина 22-26

11 000 Београд

Са назнаком „Пријава на Јавни позив – публикације, не отварати“

Пријаве на Јавни позив подносе се до 1.11.2021. године.

Неће се узимати у разматрање пријаве које се доставе после наведеног рока, као и пријаве са непотпуном документацијом.

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading