ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за подношење пријава за избор публикација за ученике основношколског узраста и додатних наставних средстава за ученике са сметњама и развоју и инвалидитетом основношколског узраста

Министарство просвете је, у циљу богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, као и богаћења библиотечког фонда библиотека за ученике српског порекла, који основно образовање и васпитање похађају по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству, расписало Јавни позив за подношење пријава за избор публикација и додатних наставних средстава за ученике са сметњама и развоју и инвалидитетом основношколског узраста на српском језику и на језику националних мањина у Републици Србији.

Јавни позив се односи на публикације објављене у 2021. и 2022. години које доприносе унапређивању образовања и васпитања, као и на додатна наставна средства објављена почев од 2018. године.

Министарство просвете извршиће избор публикација и то из следећих категорија:
1) домаћа књижевност за децу основношколског узраста;
2) преводна књижевност за децу основношколског узраста;
3) публикације које представљају националну културну баштину и савремену културу и уметност ‒ прилагођене основношколском узрасту;
4) публикације које представљају позната дела светске културне баштине ‒ прилагођене основношколском узрасту;
5) публикације које представљају живот и рад знаменитих личности из области науке, културе и уметности ‒ прилагођене основношколском узрасту;
6) научна и научно-популарна издања, лексикографска и референтна литература ‒ прилагођена основношколском узрасту;
7) публикације намењене ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом;
8) публикације намењене ученицима основних музичких школа;
9) додатна наставна средства, намењена ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и одобрена на основу Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, бр. 27/2018);
10) додатна наставна средства намењена ученицима српског порекла, који похађају основно образовање и васпитање по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству на српском језику.

Право учешћа на Јавном позиву имају правна лица са седиштем на територији Републике Србије, која се баве издавачком делатношћу.

Пријаве (обрасце и комплетну документацију са примерцима публикација) на Јавни позив подносе се до 5. децембра 2022. године на адресу:

Министарство просвете
Немањина 22-26
11 000 Београд
Са назнаком „Пријава на Јавни позив – публикације ‒ не отварати”

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading